BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
557 Views
by LegaForum
POJAM KOLATERALA
by LegaForum  - 
0 Replies 
366 Views
by LegaForum
0 Replies 
307 Views
by LegaForum
0 Replies 
332 Views
by LegaForum
3 Replies 
999 Views
by LegaForum
0 Replies 
619 Views
by pravnik
0 Replies 
491 Views
by pravnik
0 Replies 
1622 Views
by pravnik
0 Replies 
636 Views
by pravnik
Dostavljanje fotokopije licne karte banci
by pravnik  - 
0 Replies 
807 Views
by pravnik
0 Replies 
587 Views
by pravnik
Preregistracija supermarketa u dragstor
by pravnik  - 
0 Replies 
631 Views
by pravnik
0 Replies 
799 Views
by pravnik
0 Replies 
738 Views
by pravnik
Finansiranje komunalnih djelatnosti
by pravnik  - 
0 Replies 
553 Views
by pravnik
Kako postati racunovoda u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
2439 Views
by pravnik
Poreske muke freelancera u Federaciji BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1267 Views
by pravnik
Bjanko mjenica u BiH
by pravnik  - 
1 Replies 
7994 Views
by doglodi
Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
4534 Views
by pravnik
Novi zakon o finansijskom poslovanju
by pravnik  - 
0 Replies 
3359 Views
by pravnik
0 Replies 
1644 Views
by pravnik
0 Replies 
2832 Views
by pravnik
Izmjene i dopune zakona o unutrasnjoj trgovini
by pravnik  - 
0 Replies 
2091 Views
by pravnik
0 Replies 
1160 Views
by pravnik
Porez po odbitku
by pravnik  - 
0 Replies 
6630 Views
by pravnik

Član 154. Zakona o obligacionim odnosima KADA STR[…]

Član 154. Zakona o obligacionim odnosima Čl. 3. i […]

Član 142. stav (4) Zakona o obligacionim odnosima […]

Član 132. stav (2) Zakona o obligacionim odnosima […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja