BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
Topics
Title Statistics Last post
Primjena novog zakona o visini stope zatezne kamate
by Lega  - 
0 Replies 
353 Views
by Lega
POJAM KOLATERALA
by Lega  - 
0 Replies 
258 Views
by Lega
0 Replies 
229 Views
by Lega
0 Replies 
253 Views
by Lega
3 Replies 
866 Views
by Lega
0 Replies 
512 Views
by pravnik
0 Replies 
398 Views
by pravnik
0 Replies 
1527 Views
by pravnik
0 Replies 
547 Views
by pravnik
Dostavljanje fotokopije licne karte banci
by pravnik  - 
0 Replies 
695 Views
by pravnik
0 Replies 
496 Views
by pravnik
Preregistracija supermarketa u dragstor
by pravnik  - 
0 Replies 
552 Views
by pravnik
0 Replies 
693 Views
by pravnik
0 Replies 
638 Views
by pravnik
Finansiranje komunalnih djelatnosti
by pravnik  - 
0 Replies 
471 Views
by pravnik
Kako postati racunovoda u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
2196 Views
by pravnik
Poreske muke freelancera u Federaciji BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1189 Views
by pravnik
Bjanko mjenica u BiH
by pravnik  - 
1 Replies 
7762 Views
by doglodi
Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
4387 Views
by pravnik
Novi zakon o finansijskom poslovanju
by pravnik  - 
0 Replies 
3190 Views
by pravnik
0 Replies 
1544 Views
by pravnik
0 Replies 
2691 Views
by pravnik
Izmjene i dopune zakona o unutrasnjoj trgovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1960 Views
by pravnik
0 Replies 
1049 Views
by pravnik
Porez po odbitku
by pravnik  - 
0 Replies 
6488 Views
by pravnik

Molio bih odgovor na ovo pitanje.Postoji li uop&sc[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM […]

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPA[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU F[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja