BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
Topics
Title Statistics Last post
Primjena novog zakona o visini stope zatezne kamate
by Lega  - 
0 Replies 
64 Views
by Lega
POJAM KOLATERALA
by Lega  - 
0 Replies 
51 Views
by Lega
0 Replies 
52 Views
by Lega
0 Replies 
59 Views
by Lega
3 Replies 
471 Views
by Lega
0 Replies 
291 Views
by pravnik
0 Replies 
233 Views
by pravnik
0 Replies 
1362 Views
by pravnik
0 Replies 
369 Views
by pravnik
Dostavljanje fotokopije licne karte banci
by pravnik  - 
0 Replies 
433 Views
by pravnik
0 Replies 
304 Views
by pravnik
Preregistracija supermarketa u dragstor
by pravnik  - 
0 Replies 
356 Views
by pravnik
0 Replies 
476 Views
by pravnik
0 Replies 
411 Views
by pravnik
Finansiranje komunalnih djelatnosti
by pravnik  - 
0 Replies 
292 Views
by pravnik
Kako postati racunovoda u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1738 Views
by pravnik
Poreske muke freelancera u Federaciji BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
992 Views
by pravnik
Bjanko mjenica u BiH
by pravnik  - 
1 Replies 
7256 Views
by doglodi
Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
4091 Views
by pravnik
Novi zakon o finansijskom poslovanju
by pravnik  - 
0 Replies 
2625 Views
by pravnik
0 Replies 
1248 Views
by pravnik
0 Replies 
2340 Views
by pravnik
Izmjene i dopune zakona o unutrasnjoj trgovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1631 Views
by pravnik
0 Replies 
777 Views
by pravnik
Porez po odbitku
by pravnik  - 
0 Replies 
6281 Views
by pravnik
Evers v. Germany

Evers v. Germany (no. 17895/14), 28.5.2020. Čla[…]

Georgouleas and Nestoras v. Greece (nos. 44612/1[…]

Graner v. France

Graner v. France (no. 84536/17), 28.5.2020. Apl[…]

P.T. v. the Republic of Moldova (no. 1122/12) 26[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja