BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
993 Views
by LegaForum
POJAM KOLATERALA
by LegaForum  - 
0 Replies 
581 Views
by LegaForum
0 Replies 
519 Views
by LegaForum
0 Replies 
489 Views
by LegaForum
3 Replies 
1288 Views
by LegaForum
0 Replies 
856 Views
by pravnik
0 Replies 
668 Views
by pravnik
0 Replies 
1782 Views
by pravnik
0 Replies 
814 Views
by pravnik
Dostavljanje fotokopije licne karte banci
by pravnik  - 
0 Replies 
1094 Views
by pravnik
0 Replies 
743 Views
by pravnik
Preregistracija supermarketa u dragstor
by pravnik  - 
0 Replies 
835 Views
by pravnik
0 Replies 
1006 Views
by pravnik
0 Replies 
1002 Views
by pravnik
Finansiranje komunalnih djelatnosti
by pravnik  - 
0 Replies 
709 Views
by pravnik
Kako postati racunovoda u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
3139 Views
by pravnik
Poreske muke freelancera u Federaciji BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1435 Views
by pravnik
Bjanko mjenica u BiH
by pravnik  - 
1 Replies 
8366 Views
by doglodi
Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
4842 Views
by pravnik
Novi zakon o finansijskom poslovanju
by pravnik  - 
0 Replies 
3712 Views
by pravnik
0 Replies 
1819 Views
by pravnik
0 Replies 
3164 Views
by pravnik
Izmjene i dopune zakona o unutrasnjoj trgovini
by pravnik  - 
0 Replies 
2381 Views
by pravnik
0 Replies 
1353 Views
by pravnik
Porez po odbitku
by pravnik  - 
0 Replies 
6850 Views
by pravnik

A cell wide variety appearance up is important for[…]

NACRT ZAKON O UTVRĐIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POS[…]

Pravo na sticanje vlasnistva

Kojim putem da izjednačim vlasništvo u grun[…]