BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
Topics
Title Statistics Last post
Primjena novog zakona o visini stope zatezne kamate
by Lega  - 
0 Replies 
188 Views
by Lega
POJAM KOLATERALA
by Lega  - 
0 Replies 
123 Views
by Lega
0 Replies 
140 Views
by Lega
0 Replies 
141 Views
by Lega
3 Replies 
607 Views
by Lega
0 Replies 
382 Views
by pravnik
0 Replies 
308 Views
by pravnik
0 Replies 
1437 Views
by pravnik
0 Replies 
444 Views
by pravnik
Dostavljanje fotokopije licne karte banci
by pravnik  - 
0 Replies 
551 Views
by pravnik
0 Replies 
380 Views
by pravnik
Preregistracija supermarketa u dragstor
by pravnik  - 
0 Replies 
439 Views
by pravnik
0 Replies 
573 Views
by pravnik
0 Replies 
510 Views
by pravnik
Finansiranje komunalnih djelatnosti
by pravnik  - 
0 Replies 
369 Views
by pravnik
Kako postati racunovoda u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1942 Views
by pravnik
Poreske muke freelancera u Federaciji BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1079 Views
by pravnik
Bjanko mjenica u BiH
by pravnik  - 
1 Replies 
7485 Views
by doglodi
Carina na autmobile u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
4214 Views
by pravnik
Novi zakon o finansijskom poslovanju
by pravnik  - 
0 Replies 
2896 Views
by pravnik
0 Replies 
1393 Views
by pravnik
0 Replies 
2501 Views
by pravnik
Izmjene i dopune zakona o unutrasnjoj trgovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1809 Views
by pravnik
0 Replies 
890 Views
by pravnik
Porez po odbitku
by pravnik  - 
0 Replies 
6385 Views
by pravnik

Trajanje uznemiravanja kao uslov za kvalifikovan[…]

Odgovornost za mobing

Odgovornost za mobing Prema odredbama Zakona o[…]

Uslovi za ostvarivanje prava na produženje radnop[…]

Pravo branioca u disciplinskom postupku na nakna[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja