BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
85 Views
by Lega
Clan 17. stav 3. Zakona o gradevinskom zemljistu
by Lega  - 
0 Replies 
63 Views
by Lega
0 Replies 
62 Views
by Lega
Procenat vojnog invaliditeta
by Lega  - 
0 Replies 
65 Views
by Lega
Clanovi 4. i 9. Zakona o upravnim sporovima
by Lega  - 
0 Replies 
62 Views
by Lega
0 Replies 
64 Views
by Lega
Clanovi 66. i 67. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
119 Views
by Lega
Clan 220. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
83 Views
by Lega
Clan 114. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
72 Views
by Lega
0 Replies 
108 Views
by Lega
Clan 249. Carinskog Zakona
by Lega  - 
0 Replies 
81 Views
by Lega
0 Replies 
112 Views
by Lega
Potvrda i uvjerenja nisu upravni akt
by Lega  - 
0 Replies 
119 Views
by Lega
Obaveze ugovornog organa u postupku javnih nabavki
by pravnik  - 
0 Replies 
165 Views
by pravnik
ODRICANJE – Ispis iz bosanskog drzavljanstva
by Melanie  - 
15 Replies 
4280 Views
by amra_me
Nedostatak osnova za povrat placene carine
by pravnik  - 
1 Replies 
1777 Views
by Lega
Opcina + svojstvo pravnog lica?
by Šefika  - 
2 Replies 
285 Views
by Šefika
Povreda nacela ravnopravnosti stranaka u postupku
by pravnik  - 
0 Replies 
202 Views
by pravnik
Blagovremenost tuzbe u upravnom sporu
by pravnik  - 
0 Replies 
187 Views
by pravnik
0 Replies 
179 Views
by pravnik
0 Replies 
164 Views
by pravnik
0 Replies 
199 Views
by pravnik
0 Replies 
261 Views
by pravnik
0 Replies 
169 Views
by pravnik
Žalba u upravnom postupku
by newklear  - 
0 Replies 
329 Views
by newklear
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
Uzurpacija zemljista

kako postupati prema stranci u slucaju uzurpacij[…]

Radna povreda

Pitanje za one koji znaju: u saobracajnoj nesreci […]

Moze ako presuda nije zastarila (rok zastare 10 go[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja