BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
33 Views
by Lega
Wed Nov 13, 2019 9:45 am
Clan 17. stav 3. Zakona o gradevinskom zemljistu
by Lega  - Wed Nov 13, 2019 8:21 am
0 Replies 
26 Views
by Lega
Wed Nov 13, 2019 8:21 am
0 Replies 
32 Views
by Lega
Wed Nov 13, 2019 8:20 am
Procenat vojnog invaliditeta
by Lega  - Sun Oct 27, 2019 12:33 pm
0 Replies 
39 Views
by Lega
Sun Oct 27, 2019 12:33 pm
Clanovi 4. i 9. Zakona o upravnim sporovima
by Lega  - Sun Oct 27, 2019 12:32 pm
0 Replies 
31 Views
by Lega
Sun Oct 27, 2019 12:32 pm
0 Replies 
31 Views
by Lega
Sun Oct 27, 2019 12:32 pm
Clanovi 66. i 67. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - Thu Oct 24, 2019 12:29 pm
0 Replies 
85 Views
by Lega
Thu Oct 24, 2019 12:29 pm
Clan 220. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - Thu Oct 24, 2019 12:26 pm
0 Replies 
56 Views
by Lega
Thu Oct 24, 2019 12:26 pm
Clan 114. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - Thu Oct 24, 2019 12:26 pm
0 Replies 
46 Views
by Lega
Thu Oct 24, 2019 12:26 pm
0 Replies 
84 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 7:02 am
Clan 249. Carinskog Zakona
by Lega  - Fri Oct 11, 2019 7:01 am
0 Replies 
49 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 7:01 am
0 Replies 
69 Views
by Lega
Wed Oct 02, 2019 11:30 am
Potvrda i uvjerenja nisu upravni akt
by Lega  - Wed Oct 02, 2019 11:29 am
0 Replies 
82 Views
by Lega
Wed Oct 02, 2019 11:29 am
Obaveze ugovornog organa u postupku javnih nabavki
by pravnik  - Sat Aug 10, 2019 11:47 am
0 Replies 
132 Views
by pravnik
Sat Aug 10, 2019 11:47 am
ODRICANJE – Ispis iz bosanskog drzavljanstva
by Melanie  - Sat Mar 09, 2019 5:07 pm
15 Replies 
3865 Views
by amra_me
Fri Aug 02, 2019 10:33 pm
Nedostatak osnova za povrat placene carine
by pravnik  - Sat Apr 06, 2019 4:39 pm
1 Replies 
1742 Views
by Lega
Fri Aug 02, 2019 7:33 am
Općina + svojstvo pravnog lica?
by Šefika  - Sat Jun 01, 2019 12:04 am
2 Replies 
249 Views
by Šefika
Tue Jul 30, 2019 2:18 pm
Povreda nacela ravnopravnosti stranaka u postupku
by pravnik  - Sat Jun 08, 2019 11:28 am
0 Replies 
175 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:28 am
Blagovremenost tuzbe u upravnom sporu
by pravnik  - Sat Jun 08, 2019 11:26 am
0 Replies 
157 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:26 am
0 Replies 
158 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:25 am
0 Replies 
142 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:24 am
0 Replies 
172 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:23 am
0 Replies 
224 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:23 am
0 Replies 
136 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:22 am
Žalba u upravnom postupku
by newklear  - Thu May 30, 2019 3:54 pm
0 Replies 
292 Views
by newklear
Thu May 30, 2019 3:54 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7

prije momenta sklapanja braka ja sam sacinio pred[…]

Krivična prijava

hvala

hvala vam puno, mnogo ste mi pomogli sa mali savje[…]

Regres

Ako je radnik počeo s radom u augustu 2018. godine[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja