BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
141 Views
by legalhunter
0 Replies 
98 Views
by Lega
0 Replies 
62 Views
by Lega
Upravni spor i prethodno pitanje
by dzigyboy  - 
0 Replies 
303 Views
by dzigyboy
Član 114. Zakona o upravnom postupku
by pravnik  - 
0 Replies 
246 Views
by pravnik
Član 249. stav 1. taĉka 2. Carinskog Zakona
by pravnik  - 
0 Replies 
178 Views
by pravnik
Povrat plaćene akcize
by pravnik  - 
0 Replies 
179 Views
by pravnik
0 Replies 
201 Views
by Lega
0 Replies 
189 Views
by Lega
Clan 264 Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
188 Views
by Lega
0 Replies 
192 Views
by Lega
0 Replies 
232 Views
by Lega
Primjena zakona o sumama i uredbe o sumama
by Lega  - 
0 Replies 
224 Views
by Lega
0 Replies 
216 Views
by Lega
0 Replies 
213 Views
by Lega
0 Replies 
190 Views
by Lega
Pravno shvatanje upravnog odjeljenja od 22.11.2016
by Lega  - 
0 Replies 
255 Views
by Lega
Pravno shvatanje upravnog odjeljenja od 11.03.2016
by Lega  - 
0 Replies 
236 Views
by Lega
Član 223. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
248 Views
by Lega
Član 41. stav 1. Zakona o upravnim sporovima
by Lega  - 
0 Replies 
239 Views
by Lega
0 Replies 
226 Views
by Lega
0 Replies 
205 Views
by Lega
Član 24. stav 2. ZUS-a
by Lega  - 
0 Replies 
202 Views
by Lega
0 Replies 
268 Views
by Lega
0 Replies 
244 Views
by Lega
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federa[…]

Produzenje roka za verifikaciju stare devizne sted[…]

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federa[…]

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja