BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
37 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 7:02 am
Clan 249. Carinskog Zakona
by Lega  - Fri Oct 11, 2019 7:01 am
0 Replies 
19 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 7:01 am
0 Replies 
23 Views
by Lega
Wed Oct 02, 2019 11:30 am
Potvrda i uvjerenja nisu upravni akt
by Lega  - Wed Oct 02, 2019 11:29 am
0 Replies 
32 Views
by Lega
Wed Oct 02, 2019 11:29 am
Obaveze ugovornog organa u postupku javnih nabavki
by pravnik  - Sat Aug 10, 2019 11:47 am
0 Replies 
82 Views
by pravnik
Sat Aug 10, 2019 11:47 am
15 Replies 
3145 Views
by amra_me
Fri Aug 02, 2019 10:33 pm
Nedostatak osnova za povrat placene carine
by pravnik  - Sat Apr 06, 2019 4:39 pm
1 Replies 
1648 Views
by Lega
Fri Aug 02, 2019 7:33 am
Općina + svojstvo pravnog lica?
by Šefika  - Sat Jun 01, 2019 12:04 am
2 Replies 
209 Views
by Šefika
Tue Jul 30, 2019 2:18 pm
Povreda nacela ravnopravnosti stranaka u postupku
by pravnik  - Sat Jun 08, 2019 11:28 am
0 Replies 
131 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:28 am
Blagovremenost tuzbe u upravnom sporu
by pravnik  - Sat Jun 08, 2019 11:26 am
0 Replies 
125 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:26 am
0 Replies 
116 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:25 am
0 Replies 
109 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:24 am
0 Replies 
123 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:23 am
0 Replies 
154 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:23 am
0 Replies 
104 Views
by pravnik
Sat Jun 08, 2019 11:22 am
Žalba u upravnom postupku
by newklear  - Thu May 30, 2019 3:54 pm
0 Replies 
234 Views
by newklear
Thu May 30, 2019 3:54 pm
0 Replies 
159 Views
by pravnik
Tue May 07, 2019 8:59 am
0 Replies 
152 Views
by pravnik
Tue May 07, 2019 8:58 am
0 Replies 
119 Views
by pravnik
Tue May 07, 2019 8:57 am
0 Replies 
148 Views
by pravnik
Mon Apr 29, 2019 11:05 am
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4779/14
by pravnik  - Mon Apr 29, 2019 11:05 am
0 Replies 
133 Views
by pravnik
Mon Apr 29, 2019 11:05 am
0 Replies 
140 Views
by pravnik
Mon Apr 29, 2019 11:04 am
0 Replies 
163 Views
by pravnik
Mon Apr 29, 2019 11:03 am
Atanasovski protiv Makedonije
by pravnik  - Sun Apr 14, 2019 2:05 pm
0 Replies 
1116 Views
by pravnik
Sun Apr 14, 2019 2:05 pm
Tatishvili protiv Rusije
by pravnik  - Sat Apr 13, 2019 12:17 pm
0 Replies 
715 Views
by pravnik
Sat Apr 13, 2019 12:17 pm

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju mal[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM VA[…]

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja