BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
User avatar
By pravnik
#3071
PREREGISTRACIJA SUPERMARKETA U DRAGSTOR

Pravilnik o minimalno tehničkim uslovima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti

član 22

Ako će se lice koje pretvara supermarket u dragstor, baviti trgovinom na malo koja nije upisana u registar kod suda, neophodno je da izvrši doregistraciju koja će sadržavati nove šifre djelatnosti.

"Pravilnikom o minimalno tehničkim uslovima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 84/2007, 90/2007 - ispr., 7/2012, 12/2013, 70/2013 i 11/2014), u članu 22. propisano je, da je dragstor prodavnica u kojoj se promet robe na malo obavlja usluživanjem i samousluživanjem kupca, sa radnim vremenom od 00:24, te da prodajna površina dragstora iznosi preko 70 m2.

... Ako se u dragstoru obavlja djelatnost trgovine na malo koja nije upisana u registar kod suda, u tom slučaju je potrebno izvršiti doregistraciju sa novim šiframa djelatnosti."(Mišljenje Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, br. 14-01-07-3510-2/14 od 10.12.2014. godine)

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]