BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered topics

 Return to the advanced search

 Topics
Title Statistics Last post
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga
by LegaForum -   - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 6 Views
by LegaForum
Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garanciji Republike Srpske
by LegaForum -   - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 5 Views
by LegaForum
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra kvalificiranih lica i registara pravnih lica
by LegaForum -   - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 17 Views
by LegaForum
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo
by LegaForum -   - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 8 Views
by LegaForum
Oporezivanje poreza na dobit u Federaciji BiH
by LegaForum -   - in: Privredno pravo
0 Replies
 29 Views
by LegaForum
Novcana naknada po osnovu nezaposlenosti
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 18 Views
by LegaForum
Pravo na pravično suđenje u građanskim postupcima sa posebnim osvrtom na suđenje u razumnom roku
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 23 Views
by LegaForum
Pravo na pravično suđenje u razumnom roku u građanskim stvarima
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 17 Views
by LegaForum
Posebne istrazne radnje u kontekstu clana 6 i 8 EU konvencije o ljudskim pravima
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 17 Views
by LegaForum
Razumljivo i potpuno obrazloženje presude
by LegaForum -   - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 20 Views
by LegaForum
Zakon o notarskoj službi u Republici Srpskoj
by LegaForum -   - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 19 Views
by LegaForum
Sporno pravno pitanje 65 0 Ps 845927 21 Spp
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 27 Views
by LegaForum
Stoimenovikj i Miloshevikj Vs North Macedonia
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 35 Views
by LegaForum
Di Martino and Molinari protiv Italije
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 24 Views
by LegaForum
Smiljanić protiv Hrvatske
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 29 Views
by LegaForum
Sporno pravno pitanje 65 0 Rs 691906 21 Spp
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 67 Views
by LegaForum
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Kantona Sarajevo
by LegaForum -   - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 36 Views
by LegaForum
Eminağaoğlu protiv Turske
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 69 Views
by LegaForum
Hassine protiv Romania
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 49 Views
by LegaForum
Bilgen protiv Turkey
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 40 Views
by LegaForum
Dimitriou protiv Grčke
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 42 Views
by LegaForum
Baranin i Vukčević protiv Crne Gore
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 32 Views
by LegaForum
Voronkov protiv Rusije
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 76 Views
by LegaForum
Pavel Shishkov protiv Rusije
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 58 Views
by LegaForum
R.R. i drugi protiv Mađarske
by LegaForum -   - in: Sudske odluke
0 Replies
 60 Views
by LegaForum
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom p[…]

Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i gar[…]

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja