BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3102
NENADLEŽNOST MINISTARSTVA FINANSIJA DA DAJE MIŠLjENjA POVODOM KOMERCIJALNIH UGOVORA
Zakon o republičkoj upravi

član 18

Ministarstvo finansija nije nadležno za davanje mišljenja na ugovore koje privredna društva i druga pravna lica u okviru svoje djelatnosti zaključuju sa nerezidentima.

"…imajući u vidu poslove iz djelokruga Ministarstva finansija Republike Srpske utvrđene članom 18. Zakona o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 118/2008, 11/2009, 74/2010, 86/2010 - ispr., 24/2012, 121/2012 i 15/2016), Ministarstvo finansija nije nadležno za davanje mišljenja, uputstava i prijedloga na ugovore koje privredna društva i druga pravna lica u okviru djelatnosti koju obavljaju zaključuju sa nerezidentima, niti na ostvarivanje prava i obaveza iz konkretnog poslovnog odnosa."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske od 05.08.2014. godine)

Službene novine Federacije BiH, broj 71/23 Na osno[…]

Kovačević protiv Bosne i Hercegovine (predmet br[…]