BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#3069
NADLEŽNOST ZA PRODAJU I PLAĆANjE ODRŽAVANjA GROBNIH MJESTA
Zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti

član 6 stav 1 tačka d)

Jedinica lokalne samouprave je nadležna za formiranje cijena i prodaju grobnih mjesta i za plaćanje troškova za održavanje groblja koja su u njenom vlasništvu, kao i za groblja koja je dala na upravljanje i održavanje vjerskoj zajednici, udruženju građana ili privrednom društvu, dok su formiranje cijena prodaje grobnih mjesta i određivanje načina prodaje i plaćanja održavanja groblja koja su u vlasništvu vjerskih zajednica u nadležnosti tih vjerskih zajednica.

"... pogrebna djelatnost, kao djelatnost individualne komunalne potrošnje, definisana je posebnim Zakonom o grobljima i pogrebnoj djelatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 31/2013 i 6/2014 - dalje: Zakon). U skladu sa članom 6. tačka d) Zakona jedinica lokalne samouprave donosi posebnu odluku kojom, između ostalog, detaljnije propisuje i uslove o načinu formiranja cijene i prodaji grobnih mjesta i načinu formiranja i plaćanja troškova za održavanje groblja, za groblja koja su u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Dakle, kroz pomenutu odluku precizira se obaveza pribavljanja saglasnosti za navedene pogrebne usluge za groblja kojim upravlja javno preduzeće ili koja je jedinica lokalne samouprave dala na upravljanje i održavanje privrednom društvu, vjerskoj zajednici ili udruženju građana radi obavljanja pogrebne djelatnosti, a koja su vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalaze. Način formiranja cijene i rezervacije, odnosno prodaje grobnih mijesta, te način formiranja i plaćanja troškova održavanja grobalja koja su u vlasništvu vjerskih zajednica, određuju vjerske zajednice."(Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, br. službeno od 14.5.2015. godine)

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]