BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
Topics
Title Statistics Last post
3 Replies 
259 Views
by D-man
Brisanje osude iz kaznene evidencije
by pravnik  - 
2 Replies 
16042 Views
by Lega
0 Replies 
307 Views
by Lega
0 Replies 
257 Views
by Lega
Zalba na rjesenje o odredivanju pritvora
by Lega  - 
0 Replies 
288 Views
by Lega
Upozorenje uz prijetnju kaznom i svrha kaznjavanja
by Lega  - 
0 Replies 
284 Views
by Lega
Oslobadanje od optuzbe usljed nedostatka dokaza
by Lega  - 
0 Replies 
253 Views
by Lega
0 Replies 
267 Views
by Lega
0 Replies 
257 Views
by Lega
0 Replies 
258 Views
by Lega
0 Replies 
316 Views
by Lega
Postojanje umišljaja da se oštećena liši života
by Lega  - 
0 Replies 
292 Views
by Lega
Dejstvo osude koja je brisana
by Lega  - 
0 Replies 
295 Views
by Lega
0 Replies 
284 Views
by Lega
0 Replies 
284 Views
by Lega
0 Replies 
277 Views
by Lega
Krivično djelo Organizirani kriminal
by Lega  - 
0 Replies 
404 Views
by Lega
0 Replies 
371 Views
by Lega
Odmjeravanje kazne
by Lega  - 
0 Replies 
333 Views
by Lega
Svojstvo člana grupe za organizirani kriminal
by Lega  - 
0 Replies 
314 Views
by Lega
Soldier
by Soldier  - 
5 Replies 
767 Views
by Soldier
Advokat po sluzbenoj duznosti
by filip  - 
12 Replies 
1384 Views
by Lega
0 Replies 
339 Views
by Lega
Pozivanje na alibi tokom drugostepenog postupka
by Lega  - 
0 Replies 
309 Views
by Lega
Pravo žalbe na drugostepenu odluku
by Lega  - 
0 Replies 
340 Views
by Lega
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 15
Imenovanje za sekretara SO

Poštovani, Rijrč je o opštini u Rsu.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Ja ne znam protumaciti Zakon. Trazila sam pomoc i […]

Šifre Općina u BiH za uplatu taksi Op[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja