BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#2276
OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU


Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje “Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu“. Osnovice su objavljene 31.01.2018. godine u Službenim novinama Federacije BIH, broj 7/18.OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2018. GODINU1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.445,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 854,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 381,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 723,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 329,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 329,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 329,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 381,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 329,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2017. godine je 1.314,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

www.epravo.ba

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]