BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
Topics
Title Statistics Last post
1 Replies 
518 Views
by Enes24
Privremeno pravo koristenja na nekretnini (FBiH)
by Vitaly  - 
1 Replies 
489 Views
by D-man
Zemljisne knjige Republike Srpske
by LegaForum  - 
0 Replies 
465 Views
by LegaForum
0 Replies 
372 Views
by hannan
Kupovina stana i navodni dug od 1000km
by Bojanprijedor  - 
3 Replies 
575 Views
by D-man
Uknjižba,kvadratura izvedenog stanja
by mladjireferent  - 
2 Replies 
653 Views
by mladjireferent
Viša sila u situaciji sa COVID
by LegaForum  - 
0 Replies 
327 Views
by LegaForum
Ekspropriacija šume
by Zgembo  - 
0 Replies 
366 Views
by Zgembo
Pravo prece kupovine
by Burza  - 
0 Replies 
379 Views
by Burza
Vazenje predugovora
by Bojanprijedor  - 
1 Replies 
547 Views
by D-man
Prenos udjela u vlasništvu sa suvlasnika
by mladjireferent  - 
1 Replies 
597 Views
by D-man
Pravo na sticanje vlasnistva
by mladjireferent  - 
1 Replies 
598 Views
by D-man
7 Replies 
1299 Views
by vinja
prepis nekretnina na suprugu
by Bojanprijedor  - 
0 Replies 
485 Views
by Bojanprijedor
0 Replies 
512 Views
by LegaForum
Pravno valjani ugovori o prometu nepokretnosti
by LegaForum  - 
0 Replies 
410 Views
by LegaForum
0 Replies 
432 Views
by LegaForum
Prava suvlasnika nekretnina
by LegaForum  - 
0 Replies 
433 Views
by LegaForum
Savjestan i nesavjestan posjednik
by LegaForum  - 
0 Replies 
484 Views
by LegaForum
Uzurpacija zemljišta
by vinja  - 
0 Replies 
542 Views
by vinja
Sticanje vlasništva dospjelošću
by jazzrock63  - 
2 Replies 
1025 Views
by jazzrock63
0 Replies 
429 Views
by cibli
0 Replies 
388 Views
by LegaForum
Zahtjev da se ukloni opasnost od stete
by LegaForum  - 
0 Replies 
371 Views
by LegaForum
Naknada koristi od upotrebe tude stvari
by LegaForum  - 
0 Replies 
499 Views
by LegaForum

Službene novine Federacije BiH, broj 45/21 Ustavni[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 45/21 Ustavni[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 45/21 Ustavni[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 45/21 Ustavni[…]