BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
Topics
Title Statistics Last post
Ugovor o prodaji rok istekao
by Bojanprijedor  - 
3 Replies 
365 Views
by LegaForum
Postupak amortizacije i brisanje hipoteke
by pravnik  - 
1 Replies 
3820 Views
by Aleksandar
Pravo sluznosti ili pravo koristenja
by Selma87  - 
0 Replies 
820 Views
by Selma87
Pravo na sticanje vlasnistva
by mladjireferent  - 
2 Replies 
1742 Views
by mladjireferent
gradnja blizu susjedne parcele
by dzlaw90  - 
0 Replies 
873 Views
by dzlaw90
1 Replies 
1394 Views
by Enes24
Privremeno pravo koristenja na nekretnini (FBiH)
by Vitaly  - 
1 Replies 
1433 Views
by D-man
Zemljisne knjige Republike Srpske
by LegaForum  - 
0 Replies 
2900 Views
by LegaForum
0 Replies 
1153 Views
by hannan
Kupovina stana i navodni dug od 1000km
by Bojanprijedor  - 
3 Replies 
1525 Views
by D-man
Uknjižba,kvadratura izvedenog stanja
by mladjireferent  - 
2 Replies 
1539 Views
by mladjireferent
Viša sila u situaciji sa COVID
by LegaForum  - 
0 Replies 
1183 Views
by LegaForum
Ekspropriacija šume
by Zgembo  - 
0 Replies 
1081 Views
by Zgembo
Pravo prece kupovine
by Burza  - 
0 Replies 
1127 Views
by Burza
Vazenje predugovora
by Bojanprijedor  - 
1 Replies 
1267 Views
by D-man
Prenos udjela u vlasništvu sa suvlasnika
by mladjireferent  - 
1 Replies 
1415 Views
by D-man
7 Replies 
2810 Views
by vinja
prepis nekretnina na suprugu
by Bojanprijedor  - 
0 Replies 
1232 Views
by Bojanprijedor
0 Replies 
1655 Views
by LegaForum
Pravno valjani ugovori o prometu nepokretnosti
by LegaForum  - 
0 Replies 
1282 Views
by LegaForum
0 Replies 
1170 Views
by LegaForum
Prava suvlasnika nekretnina
by LegaForum  - 
0 Replies 
1237 Views
by LegaForum
Savjestan i nesavjestan posjednik
by LegaForum  - 
0 Replies 
1690 Views
by LegaForum
Uzurpacija zemljišta
by vinja  - 
0 Replies 
1757 Views
by vinja
Sticanje vlasništva dospjelošću
by jazzrock63  - 
2 Replies 
2051 Views
by jazzrock63

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]