BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Advokatura u Bosni i Hercegovini
Topics
Title Statistics Last post
7 Replies 
2356 Views
by Seki84
Prijava Advokatskoj komori
by HighwayStar  - 
3 Replies 
595 Views
by LegaForum
Advokat ZENICA
by pravnik  - 
7 Replies 
2557 Views
by filip
Kodeks etike advokata Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
1328 Views
by pravnik
Advokatska tarifa Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
2341 Views
by pravnik
Zakon o advokaturi Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
1470 Views
by pravnik
Advokatska komora Federacije BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1621 Views
by pravnik
Advokatska komora Bosne i Hercegovine
by pravnik  - 
0 Replies 
1928 Views
by pravnik
Advokatska komora Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
1885 Views
by pravnik
Advokatska tarifa Bosne i Hercegovine
by pravnik  - 
0 Replies 
1686 Views
by pravnik
0 Replies 
1510 Views
by pravnik
Kodeks advokatske etike advokata FBiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1377 Views
by pravnik
Zakon o advokaturi Federacije BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1643 Views
by pravnik
Advokat BIHAC
by pravnik  - 
0 Replies 
1562 Views
by pravnik
Advokat BRCKO
by pravnik  - 
0 Replies 
1538 Views
by pravnik
Advokat BIJELJINA
by pravnik  - 
0 Replies 
1616 Views
by pravnik
Advokat MOSTAR
by pravnik  - 
0 Replies 
1602 Views
by pravnik
Advokat BANJALUKA
by pravnik  - 
0 Replies 
1745 Views
by pravnik
Advokat TUZLA
by pravnik  - 
0 Replies 
1690 Views
by pravnik
Advokat SARAJEVO
by pravnik  - 
0 Replies 
2258 Views
by pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

Pravni osnov za isplatu dodatka na platu za obav[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja