BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Advokatura u Bosni i Hercegovini
Topics
Title Statistics Last post
7 Replies 
3063 Views
by Seki84
Prijava Advokatskoj komori
by HighwayStar  - 
3 Replies 
910 Views
by LegaForum
Advokat ZENICA
by pravnik  - 
7 Replies 
3146 Views
by filip
Kodeks etike advokata Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
1597 Views
by pravnik
Advokatska tarifa Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
2677 Views
by pravnik
Zakon o advokaturi Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
1759 Views
by pravnik
Advokatska komora Federacije BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1919 Views
by pravnik
Advokatska komora Bosne i Hercegovine
by pravnik  - 
0 Replies 
2230 Views
by pravnik
Advokatska komora Republike Srpske
by pravnik  - 
0 Replies 
2224 Views
by pravnik
Advokatska tarifa Bosne i Hercegovine
by pravnik  - 
0 Replies 
2016 Views
by pravnik
0 Replies 
1799 Views
by pravnik
Kodeks advokatske etike advokata FBiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1669 Views
by pravnik
Zakon o advokaturi Federacije BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
1953 Views
by pravnik
Advokat BIHAC
by pravnik  - 
0 Replies 
1828 Views
by pravnik
Advokat BRCKO
by pravnik  - 
0 Replies 
1820 Views
by pravnik
Advokat BIJELJINA
by pravnik  - 
0 Replies 
1896 Views
by pravnik
Advokat MOSTAR
by pravnik  - 
0 Replies 
1881 Views
by pravnik
Advokat BANJALUKA
by pravnik  - 
0 Replies 
2029 Views
by pravnik
Advokat TUZLA
by pravnik  - 
0 Replies 
1996 Views
by pravnik
Advokat SARAJEVO
by pravnik  - 
0 Replies 
2577 Views
by pravnik

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSK[…]

Obavezuje se notar da tužiteljima naknadi &scaro[…]

ZAKON O KOMUNALNIM TAKSAMA REPUBLIKE SRPSKE (&[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 3/22 Na osnov[…]