BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Title Statistics Last post
Porodično pravo
Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
89 Topics 
215 Posts
Re: Alimentacija pitanje
by micicici
Thu Sep 19, 2019 9:12 am
Radno pravo
Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
176 Topics 
249 Posts
Naknada za službeno putovanje
by Samo_ja
Mon Sep 16, 2019 6:45 pm
Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
73 Topics 
124 Posts
pravo na naslijedje
by veteran
Thu Sep 19, 2019 1:18 pm
Stvarno pravo
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
81 Topics 
109 Posts
Stvarno pravo- stjecanje prav…
by MIRELA
Tue Sep 10, 2019 10:23 am
Obligaciono pravo
Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
218 Topics 
247 Posts
Re: Ugovor o kreditu
by pravnik
Mon Jul 22, 2019 5:39 pm
Privredno pravo
Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
319 Topics 
340 Posts
Prava dionicara u doo i prava…
by Lega
Wed Jul 10, 2019 12:11 pm
Finansijsko i porezno pravo
Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
24 Topics 
28 Posts
Re: Placanje PDV-a [Digital M…
by pravnik
Mon Jul 08, 2019 2:12 pm
Krivično pravo
Krivično pravna pitanja
311 Topics 
335 Posts
Zakonitost dokaza – Posebne i…
by Lega
Mon Sep 23, 2019 7:17 am
Prekršajno i prometno pravo
Prekršajno pravo i prometna pitanja i nezgode
12 Topics 
39 Posts
Re: Poziv za plaćanje novčani…
by Izudin
Tue Jul 02, 2019 10:01 am
Upravno pravo
Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
139 Topics 
191 Posts
Obaveze ugovornog organa u po…
by pravnik
Sat Aug 10, 2019 11:47 am
Pravno intelektualnog vlasništva
Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
10 Topics 
13 Posts
Re: Autorsko i srodna prava u…
by Muzej
Tue Aug 20, 2019 8:50 am
Parnicni postupak
Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
78 Topics 
86 Posts
Nepostojanje osnova za osloba…
by pravnik
Sat Jun 29, 2019 10:09 am
Vanparnični postupak
Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
37 Topics 
47 Posts
Prijedlog za diobu zajednice …
by pravnik
Fri Jun 14, 2019 2:35 pm
Izvršni postupak
Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
22 Topics 
33 Posts
Re: Izvršni postupak u BiH
by juanes
Fri Jul 19, 2019 10:40 am
Ostala pravna pitanja
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
158 Topics 
165 Posts
Uvjerenje o nekaznjavanju
by pravnik
Mon Sep 23, 2019 6:59 am
Sudske odluke
Sudske odluke u BiH
404 Topics 
405 Posts
Nepristrasnost suda u prekrsa…
by Lega
Mon Sep 16, 2019 11:53 am
Tuzilacke odluke u BiH
Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
29 Topics 
29 Posts
Optuznica – pranje novca
by pravnik
Fri Jan 01, 2016 6:27 pm
Medunarodno pravo
Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
59 Topics 
59 Posts
Drzava kao subjek medunarodno…
by pravnik
Sun Apr 16, 2017 11:02 am
Title Statistics Last post
Sudovi u BiH
Sudovi u Bosni i Hercegovini
21 Topics 
21 Posts
Ustavni sud Bosne i Hercegovi…
by pravnik
Wed Feb 07, 2018 7:52 pm
Tužilaštva u BiH
Tužilaštva Bosni i Hercegovini
5 Topics 
5 Posts
TUZILASTVO BRCKO DISTRIKTA BiH
by pravnik
Sat Sep 05, 2015 1:46 pm
Ustavni sistem BiH
Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
49 Topics 
49 Posts
Struktura suda Bosne i Herceg…
by pravnik
Thu Oct 26, 2017 4:16 pm
Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
425 Topics 
427 Posts
Zakon o izmjenama i dopunama …
by Lega
Tue Jul 16, 2019 12:06 pm
Sudska praksa Bosne i Hercegovine
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
23 Topics 
26 Posts
Presuda Ustavnog suda o notar…
by pravnik
Thu Apr 25, 2019 10:16 am
Medunarodni propisi
Međunarodni propisi
25 Topics 
25 Posts
Apostille legalizacija u Bosn…
by pravnik
Thu Oct 12, 2017 7:44 pm
Notarijat
Notarijat u Bosn i Hercegovini
6 Topics 
6 Posts
Prednacrt Zakona o izmjenama …
by pravnik
Mon Jul 02, 2018 2:57 pm
Advokatura
Advokatura u Bosni i Hercegovini
19 Topics 
19 Posts
Pravilnik o disciplinskoj odg…
by pravnik
Sun Nov 27, 2016 10:02 am
Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
34 Topics 
34 Posts
Zakon o unutrasnjim poslovima…
by pravnik
Mon Jul 01, 2019 3:43 pm
Zakoni Tuzlanskog Kantona
Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
12 Topics 
12 Posts
Zakon o predskolskom odgoju i…
by pravnik
Tue Feb 19, 2019 4:15 pm
Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
14 Topics 
14 Posts
Odluka o organizaciji taksi p…
by pravnik
Wed Jul 03, 2019 12:26 pm

In order to login you must be registered. Registering takes only a few moments but gives you increased capabilities. The board administrator may also grant additional permissions to registered users. Before you register please ensure you are familiar with our terms of use and related policies. Please ensure you read any forum rules as you navigate around the board.

Terms of use | Privacy policy

Zakonitost dokaza – Posebne istražne radnje […]

Zakonitost dokaza – vještačenje tra[…]

Zakonitost dokaza – uzimanje mikrotragova sa[…]

Uvjerenje o nekaznjavanju

Uvjerenje o nekažnjavanju Osuđivanost / Neo[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja