BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Title Statistics Last post
Porodično pravo
Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
81 Topics 
175 Posts
Prodaja nekretnine u BiH nako…
by prometheus074
Mon Feb 25, 2019 7:35 pm
Radno pravo
Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
172 Topics 
243 Posts
Re: Zakonska zabrana takmicen…
by pravnik
Mon Apr 15, 2019 7:15 pm
Nasljedno pravo
Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
66 Topics 
97 Posts
Nejasnoća nasljedno pravo - p…
by imampitanje
Tue Apr 16, 2019 7:50 am
Stvarno pravo
Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
79 Topics 
106 Posts
Re: Suvlasništvo
by Zlukac
Thu Feb 21, 2019 8:59 pm
Obligaciono pravo
Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
215 Topics 
241 Posts
Bankarska garancija
by pravnik
Sat Jan 19, 2019 1:32 pm
Privredno pravo
Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
314 Topics 
331 Posts
Likvidacija doo i otvaranje n…
by SedmaSila
Thu Apr 11, 2019 10:25 pm
Finansijsko i porezno pravo
Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
21 Topics 
24 Posts
Nenadleznost Ministarstva fin…
by pravnik
Sun Mar 17, 2019 5:48 pm
Krivično pravo
Krivično pravna pitanja
264 Topics 
286 Posts
Nedostatak adekvatnog obrazlo…
by pravnik
Sun Apr 21, 2019 10:37 am
Prekršajno i prometno pravo
Prekršajno pravo i prometna pitanja i nezgode
10 Topics 
28 Posts
Re: Nakon znaka za ograničenj…
by Biker_gps
Mon Mar 25, 2019 3:42 pm
Upravno pravo
Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
122 Topics 
168 Posts
Atanasovski protiv Makedonije
by pravnik
Sun Apr 14, 2019 2:05 pm
Pravno intelektualnog vlasništva
Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
9 Topics 
11 Posts
Re: Autorsko i srodna prava u…
by pravnik
Thu Apr 11, 2019 7:47 am
Parnicni postupak
Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
77 Topics 
85 Posts
Odluka o imovinskopravnom zah…
by pravnik
Mon Mar 18, 2019 10:49 am
Vanparnični postupak
Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
36 Topics 
46 Posts
Prijedlog za proglasenje nest…
by pravnik
Thu Mar 14, 2019 8:37 am
Izvršni postupak
Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
22 Topics 
32 Posts
Re: TUŽBA zbog izvršenja nep…
by pravnik
Wed Apr 03, 2019 6:33 am
Ostala pravna pitanja
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
149 Topics 
156 Posts
Odluka o prihvatanju javne op…
by pravnik
Thu Mar 28, 2019 4:16 pm
Sudske odluke
Sudske odluke u BiH
360 Topics 
361 Posts
Pravni stav 58 0 Rs 073611 18…
by pravnik
Thu Mar 28, 2019 4:11 pm
Tuzilacke odluke u BiH
Tuzilacke odluke u Bosni i Hercegovini
29 Topics 
29 Posts
Optuznica – pranje novca
by pravnik
Fri Jan 01, 2016 6:27 pm
Medunarodno pravo
Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
59 Topics 
59 Posts
Drzava kao subjek medunarodno…
by pravnik
Sun Apr 16, 2017 11:02 am
Title Statistics Last post
Sudovi u BiH
Sudovi u Bosni i Hercegovini
21 Topics 
21 Posts
Ustavni sud Bosne i Hercegovi…
by pravnik
Wed Feb 07, 2018 7:52 pm
Tužilaštva u BiH
Tužilaštva Bosni i Hercegovini
5 Topics 
5 Posts
TUZILASTVO BRCKO DISTRIKTA BiH
by pravnik
Sat Sep 05, 2015 1:46 pm
Ustavni sistem BiH
Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
49 Topics 
49 Posts
Struktura suda Bosne i Herceg…
by pravnik
Thu Oct 26, 2017 4:16 pm
Zakoni Bosne i Hercegovine
Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
418 Topics 
420 Posts
Zakon o gradu Gradiska
by pravnik
Mon Apr 01, 2019 1:19 pm
Sudska praksa Bosne i Hercegovine
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
22 Topics 
25 Posts
Ujednacavanje sudske prakse …
by pravnik
Mon Feb 04, 2019 1:17 pm
Medunarodni propisi
Međunarodni propisi
25 Topics 
25 Posts
Apostille legalizacija u Bosn…
by pravnik
Thu Oct 12, 2017 7:44 pm
Notarijat
Notarijat u Bosn i Hercegovini
6 Topics 
6 Posts
Prednacrt Zakona o izmjenama …
by pravnik
Mon Jul 02, 2018 2:57 pm
Advokatura
Advokatura u Bosni i Hercegovini
19 Topics 
19 Posts
Pravilnik o disciplinskoj odg…
by pravnik
Sun Nov 27, 2016 10:02 am
Zakoni Kantona Sarajevo
Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
32 Topics 
32 Posts
Zakon o izvrsavanju budzeta K…
by pravnik
Tue Feb 05, 2019 7:36 pm
Zakoni Tuzlanskog Kantona
Zakoni i propisi Tuzlanskog Kantona, Bosna i Hercegovina
12 Topics 
12 Posts
Zakon o predskolskom odgoju i…
by pravnik
Tue Feb 19, 2019 4:15 pm
Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
13 Topics 
13 Posts
Zakon o predskolskom odgoju i…
by pravnik
Sat Feb 23, 2019 5:20 pm

In order to login you must be registered. Registering takes only a few moments but gives you increased capabilities. The board administrator may also grant additional permissions to registered users. Before you register please ensure you are familiar with our terms of use and related policies. Please ensure you read any forum rules as you navigate around the board.

Terms of use | Privacy policy

Nedostatak adekvatnog obrazlozenja (u kontek stu […]

Obrazlozenja odluka redovnih sudova ne sadrze jas[…]

Revizioni sud nije obrazlozio kako je dosao do za[…]

Redovni sud nije izvrsio svoju obavezu da navede […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja