BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
Topics
Title Statistics Last post
Drzava kao subjek medunarodnog prava
by pravnik  - 
0 Replies 
2501 Views
by pravnik
Duznosti neutralaca i zaracenih strana
by pravnik  - 
0 Replies 
1388 Views
by pravnik
Pojam neutralnosti, nezaracenosti i neutralizam
by pravnik  - 
0 Replies 
1393 Views
by pravnik
0 Replies 
1526 Views
by pravnik
Pocetak i kraj medunarodnog oruzanog sukoba
by pravnik  - 
0 Replies 
1585 Views
by pravnik
0 Replies 
1243 Views
by pravnik
0 Replies 
1383 Views
by pravnik
Rat i druge vrste oruzanih sukoba
by pravnik  - 
0 Replies 
1589 Views
by pravnik
Izvori ratnog i humanitarnog prava
by pravnik  - 
0 Replies 
1669 Views
by pravnik
Kolektivne mjere prema Povelji i mirovne operacije
by pravnik  - 
0 Replies 
1533 Views
by pravnik
0 Replies 
1481 Views
by pravnik
Medunarodni sud u Haagu
by pravnik  - 
0 Replies 
1489 Views
by pravnik
0 Replies 
1607 Views
by pravnik
Mjerodavna pravila za odlucivanje u sporu
by pravnik  - 
0 Replies 
1565 Views
by pravnik
Arbitraza
by pravnik  - 
0 Replies 
1366 Views
by pravnik
Istraga i mirenje
by pravnik  - 
0 Replies 
1515 Views
by pravnik
Nacini mirnog rjesavanja sporova
by pravnik  - 
0 Replies 
1716 Views
by pravnik
0 Replies 
1455 Views
by pravnik
Medunarodna zastita manjina
by pravnik  - 
0 Replies 
1511 Views
by pravnik
0 Replies 
1343 Views
by pravnik
Medunarodna zastita covjeka
by pravnik  - 
0 Replies 
1534 Views
by pravnik
Prava stranaca
by pravnik  - 
0 Replies 
1864 Views
by pravnik
Covjek kao subjekt međunarodnog prava
by pravnik  - 
0 Replies 
1847 Views
by pravnik
Organi UN-a
by pravnik  - 
0 Replies 
1660 Views
by pravnik
Clanovi UN-a i položaj drzava neclanica
by pravnik  - 
0 Replies 
1596 Views
by pravnik

Član 154. Zakona o obligacionim odnosima KADA STR[…]

Član 154. Zakona o obligacionim odnosima Čl. 3. i […]

Član 142. stav (4) Zakona o obligacionim odnosima […]

Član 132. stav (2) Zakona o obligacionim odnosima […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja