BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Porezi, vrijednosni papiri, carine, hartije od vrijednosti, mjenica...
#4088
PRIMJENA NOVOG ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE
Zakon o visini stope zatezne kamate

član 5

Zatezna kamata za zakašnjele neplaćene novčane obaveze koje su dospjele prije 14. marta 2020. godine obračunava se po stopi 12% godišnje do dana stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. novine FBiH", br. 18/2020), odnosno do 14. marta 2020. godine, a od 14. marta 2020. godine do dana isplate po stopi od 10% godišnje, pri čemu ukupan iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od iznosa glavnog duga.

"U vezi primjene Zakona o visini stope zatezne kamate ("Sl. novine FBiH", br. 18/2020 - dalje: Zakon), ukazujemo na sljedeće:

Odredbama Zakona je propisano da će se na dospjele neplaćene novčane obaveze obračunavati kamata po stopi od 12% godišnje do dana stupanja na snagu Zakona (14.03.2020. godine), dok će se obračun kamate nakon stupanja na snagu Zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiti po stopi od 10% godišnje, s tim da ukupan iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od iznosa glavnog duga.

Zatezna kamata za zakašnjele neplaćene novčane obaveze koje su dospjele prije 14.03.2020. godine, obračunava se po stopi 12% godišnje do dana stupanja na snagu Zakona 14.3.2020. godine, a od 14.3.2020. godine do dana isplate po stopi od 10% godišnje.

Ukupan iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od iznosa glavnog duga."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 04-02-4-2498/20 od 20.3.2020. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]