BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Međunarodni propisi
Topics
Title Statistics Last post
Apostille legalizacija u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1757 Views
by pravnik
0 Replies 
1424 Views
by pravnik
Medunarodni pakt o gradanskim i politickim pravima
by pravnik  - 
0 Replies 
1490 Views
by pravnik
0 Replies 
1579 Views
by pravnik
Konvencija protiv torture
by pravnik  - 
0 Replies 
1249 Views
by pravnik
0 Replies 
1381 Views
by pravnik
0 Replies 
1380 Views
by pravnik
Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
by pravnik  - 
0 Replies 
1561 Views
by pravnik
0 Replies 
1413 Views
by pravnik
Povelja Ujedinjenih Nacija
by pravnik  - 
0 Replies 
1402 Views
by pravnik
Opca deklaracija o pravima covjeka
by pravnik  - 
0 Replies 
1343 Views
by pravnik
0 Replies 
1365 Views
by pravnik
Evropska socijalna povelja
by pravnik  - 
0 Replies 
1184 Views
by pravnik
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
by pravnik  - 
0 Replies 
1392 Views
by pravnik
Konvencija o pravu djeteta
by pravnik  - 
0 Replies 
1287 Views
by pravnik
Kodeks tuzilacke etike
by pravnik  - 
0 Replies 
1270 Views
by pravnik
Kodeks sudijske etike
by pravnik  - 
0 Replies 
1491 Views
by pravnik
Evropska povelja o statusu sudija
by pravnik  - 
0 Replies 
1401 Views
by pravnik
0 Replies 
1562 Views
by pravnik
0 Replies 
1423 Views
by pravnik
0 Replies 
1377 Views
by pravnik
0 Replies 
1400 Views
by pravnik
0 Replies 
1520 Views
by pravnik
0 Replies 
1274 Views
by pravnik
0 Replies 
1396 Views
by pravnik
Imenovanje za sekretara SO

Poštovani, Rijrč je o opštini u Rsu.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Ja ne znam protumaciti Zakon. Trazila sam pomoc i […]

Šifre Općina u BiH za uplatu taksi Op[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja