BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Međunarodni propisi
Topics
Title Statistics Last post
Apostille legalizacija u Bosni i Hercegovini
by pravnik  - 
0 Replies 
1615 Views
by pravnik
0 Replies 
1325 Views
by pravnik
Medunarodni pakt o gradanskim i politickim pravima
by pravnik  - 
0 Replies 
1385 Views
by pravnik
0 Replies 
1475 Views
by pravnik
Konvencija protiv torture
by pravnik  - 
0 Replies 
1158 Views
by pravnik
0 Replies 
1280 Views
by pravnik
0 Replies 
1276 Views
by pravnik
Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi
by pravnik  - 
0 Replies 
1446 Views
by pravnik
0 Replies 
1307 Views
by pravnik
Povelja Ujedinjenih Nacija
by pravnik  - 
0 Replies 
1301 Views
by pravnik
Opca deklaracija o pravima covjeka
by pravnik  - 
0 Replies 
1228 Views
by pravnik
0 Replies 
1250 Views
by pravnik
Evropska socijalna povelja
by pravnik  - 
0 Replies 
1095 Views
by pravnik
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije
by pravnik  - 
0 Replies 
1292 Views
by pravnik
Konvencija o pravu djeteta
by pravnik  - 
0 Replies 
1185 Views
by pravnik
Kodeks tuzilacke etike
by pravnik  - 
0 Replies 
1169 Views
by pravnik
Kodeks sudijske etike
by pravnik  - 
0 Replies 
1385 Views
by pravnik
Evropska povelja o statusu sudija
by pravnik  - 
0 Replies 
1280 Views
by pravnik
0 Replies 
1453 Views
by pravnik
0 Replies 
1309 Views
by pravnik
0 Replies 
1273 Views
by pravnik
0 Replies 
1277 Views
by pravnik
0 Replies 
1409 Views
by pravnik
0 Replies 
1159 Views
by pravnik
0 Replies 
1264 Views
by pravnik

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem o[…]

Izvršni postupak - naplata

Nakon dobijene presude koja je postala pravosnažna[…]

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja