BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered topics

 Go to advanced search

 Topics
Title Statistics Last post
Zabrana sudjenja u odsustvu
by Lega - Sun Jul 14, 2019 1:07 pm  - in: Krivično pravo
0 Replies
 93 Views
by Lega
Sun Jul 14, 2019 1:07 pm
Prava i slobode pritvorenika
by Lega - Sun Jul 14, 2019 1:07 pm  - in: Krivično pravo
0 Replies
 56 Views
by Lega
Sun Jul 14, 2019 1:07 pm
Zlocini protiv covjecnosti - medjunarodno obicajno pravo
by Lega - Sun Jul 14, 2019 1:07 pm  - in: Krivično pravo
0 Replies
 58 Views
by Lega
Sun Jul 14, 2019 1:07 pm
Zlocin protiv covjecnosti- Primjena materijalnog zakona i pravne kvalifikacije djela
by Lega - Sun Jul 14, 2019 1:06 pm  - in: Krivično pravo
0 Replies
 65 Views
by Lega
Sun Jul 14, 2019 1:06 pm
Uredba o finansijskoj konsolidaciji privrednih drustava u FBiH
by pravnik - Fri Jul 12, 2019 8:05 am  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 76 Views
by pravnik
Fri Jul 12, 2019 8:05 am
Prava dionicara u doo i prava osnivaca u doo
by Lega - Wed Jul 10, 2019 12:11 pm  - in: Privredno pravo
0 Replies
 135 Views
by Lega
Wed Jul 10, 2019 12:11 pm
Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zlocina u Bosni i Hercegovini
by pravnik - Tue Jul 09, 2019 11:29 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 84 Views
by pravnik
Tue Jul 09, 2019 11:29 am
tumačenje posebnog kolektivnog ugovora
by delboj - Fri Jul 05, 2019 10:11 am  - in: Radno pravo
0 Replies
 179 Views
by delboj
Fri Jul 05, 2019 10:11 am
Teret dokazivanja uzrocne veze izmedu alkoholisanosti i stete nastale u saobracajnoj nezgodi
by pravnik - Fri Jul 05, 2019 7:13 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 79 Views
by pravnik
Fri Jul 05, 2019 7:13 am
Odluka u predmetu Al Hamdani Protiv Bosne I Hercegovine
by pravnik - Fri Jul 05, 2019 7:07 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 74 Views
by pravnik
Fri Jul 05, 2019 7:07 am
Najcesca pitanja iz oblasti poreza na nepokretnosti u Republici Srpskoj
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 2:27 pm  - in: Finansijsko i porezno pravo
0 Replies
 80 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 2:27 pm
Razlicito postupanje zasnovano na objektivnoj i razumnoj opravdanosti
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 7:26 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 77 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 7:26 am
Pravna posljedica preraspodjele radnog vremena
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 7:25 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 75 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 7:25 am
Ugovor o ispunjenju cinidbe trecem licu
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 7:23 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 55 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 7:23 am
Postojanje osnova za sticanje koristi
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 7:22 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 70 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 7:22 am
Odgovornost vlasnika psa za stetu
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 7:20 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 69 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 7:20 am
Obaveza upravljaca puta
by pravnik - Thu Jul 04, 2019 7:20 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 74 Views
by pravnik
Thu Jul 04, 2019 7:20 am
Odluka o organizaciji taksi prevoza putnika u Zenicko dobojskom Kantonu
by pravnik - Wed Jul 03, 2019 12:26 pm  - in: Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
0 Replies
 115 Views
by pravnik
Wed Jul 03, 2019 12:26 pm
Utvrdjivanje nabavne vrijednosti akcija koje su stecene putem vise nabavki
by pravnik - Wed Jul 03, 2019 12:25 pm  - in: Finansijsko i porezno pravo
0 Replies
 60 Views
by pravnik
Wed Jul 03, 2019 12:25 pm
Zakon o unutrasnjim poslovima Kantona Sarajevo
by pravnik - Mon Jul 01, 2019 3:43 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 108 Views
by pravnik
Mon Jul 01, 2019 3:43 pm
Odluka o cijenama koristenja jacnih parkinga Kantona Sarajevo
by pravnik - Mon Jul 01, 2019 3:42 pm  - in: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Replies
 119 Views
by pravnik
Mon Jul 01, 2019 3:42 pm
Placanje administrativne takse u vezi djelatnosti koja je povezana sa osnovnom djelatnoscu
by pravnik - Mon Jul 01, 2019 3:40 pm  - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 73 Views
by pravnik
Mon Jul 01, 2019 3:40 pm
Koeficijenti rasta cijena u FBiH za maj 2019
by pravnik - Mon Jul 01, 2019 3:39 pm  - in: Ostala pravna pitanja
0 Replies
 74 Views
by pravnik
Mon Jul 01, 2019 3:39 pm
Kamata kod ratnih potrazivanja
by pravnik - Sat Jun 29, 2019 10:10 am  - in: Sudske odluke
0 Replies
 87 Views
by pravnik
Sat Jun 29, 2019 10:10 am
Nepostojanje osnova za oslobadanje obaveze placanja troskova postupka
by pravnik - Sat Jun 29, 2019 10:09 am  - in: Parnicni postupak
0 Replies
 100 Views
by pravnik
Sat Jun 29, 2019 10:09 am
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 40

Zakonitost dokaza – Posebne istražne radnje […]

Zakonitost dokaza – vještačenje tra[…]

Zakonitost dokaza – uzimanje mikrotragova sa[…]

Uvjerenje o nekaznjavanju

Uvjerenje o nekažnjavanju Osuđivanost / Neo[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja