BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
By Bojanprijedor
#5645
Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne. Djelo ucinjeno 2018.godine. kazna od 1000km placena 21.3.2022 jer je do tad trajao zalbeni postupak.


KAD MOGU TRAZITI BRISANJE, JEL OD DANA PLACANJA KAZNE TJ IZVRSENE ILI OD UCINJENOG DJELA . AKO JE KAD JE KRIV.DJELO URADJENO PROSLO JE 3G, A AKO JE OD DANA IZVRSENE TJ PLACANJA KAZNE JOS 1G DO MOGUCNOSTI BRISANJA KAZNE.


(1) Zakonska rehabilitacija može se primijeniti samo kod lica koja ranije nisu osuđivana ili se po zakonu smatraju neosuđivanim
3) osuda na novčanu kaznu, kaznu oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do jedne godine brišu se iz kaznene evidencije kad proteknu tri godine od dana izvršene, izdržane, oproštene ili zastarjele kazne – pod uslovom da osuđeni za to vrijeme ne učini novo krivično djelo,

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]