BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#4201
Ako je u posjedovnom listu ja jednom od 4 brata upisano 1/4 cijelo imanje i 3 brata su voljna da se odreknu ili da sve prepisu na jednog,nosioca u PLu na kojem se vodi sada 1/4.Koja je procedura da bi se sve upisalo na N.N u posjedu 1/1?Tri brata su voljna da vlasnistvo/posjed predje na cetvrtog i bude 1/1 .Hvala
By D-man
#4206
mladjireferent wrote: Mon Jul 06, 2020 7:35 amKoja je procedura da bi se sve upisalo na N.N u posjedu 1/1?Tri brata su voljna da vlasnistvo/posjed predje na cetvrtog i bude 1/1
Iz vaše objave proizilazi da se radi o suvlasništvu na nekretnini u omjerima prava 1/4, sa izraženom željom da jedan od 4 suvlasnika na istoj nekretnini stekne pravo vlasništva na ostale 3/4-ine, dakle pravo vlasništva na nekretnini u cijelosti.
Da bi se u konkretnom slučaju u zemljišnoj knjizi i katastarskom operatu izvršio prenos prava vlasništva na način koji ste opisali je nužno da stjecatelj ostala 3 suvlasnička dijela ima valjan pravni temelj prenosa prava vlasništva uz izričito datu suglasnost upisanih suvlasnika da se upis može provesti neposredno na novog stjecatelja.
U vašoj situaciji je sasvim izvjesno da bi do prenosa prava vlasništva došlo temeljem pravnog posla/ugovora, a koji od tih poslova bi izabrali ovisi da li ostala tri suvlasnika žele raspolagati suvlasničkim dijelom, besplatnim ili naplatnim pravnim poslom, odnosno ugovorom o poklonu ili kupoprodajom.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]