BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#4328
Pozdrav
imam sljedeći upit:
put do naše parcele vodi se u katastru kao javni nekategorisani put. Medjutim u ZK izvodu se to ne vidi nego je parcela koja je označena kao javni nekategorisani put dio cjeline koja se vodi na fizičku osobu, koja je umrla i od koje je prije 50 godina kupljeno kompletno zemljište koje se vodi na toj osobi. Osobe koje su kupile su prodale dio zemljišta mom svekru i mi smo uspjeli prevesti zemljište na njega odnosno na njegove nasljednike.
Da li je moguće nama (kao vlasnicima parcele do koje ide put) tražiti da se i u ZK izvod taj Javni nekategorisani put upiše kao vlasništvo općine, ( trenutno samo piše Sarajevo), kako ne bi imali problema sa pristupom parceli.
Kako se uopšte rješava pitanje vlasništa nekategorisanog puta s obzirom da je u pitanju javno dobro.
Hvala LP Hannan

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja