BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
#4019
PRAVA KORISNIKA NEKRETNINA U SLUČAJU FAKTIČKI IZVRŠENE EKSPROPRIJACIJE
Zakon o obligacionim odnosima

član 156 st. 3 i 4

Vlasnici odnosno korisnici nekretnina imaju pravo na naknadu štete koju im elektroprivredna organizacija učini izgradnjom svojih postrojenja bez prethodno provedenog postupka eksproprijacije, ali nemaju pravo da zahtijevaju uklanjanje elektro-energetskog postrojenja izgrađenog u skladu sa građevinskom dozvolom, ako ono nije izvor opasnosti od nastanka štete.

Obrazloženje:

"Stav sudske prakse je da vlasnici odnosno korisnici nekretnina imaju pravo na naknadu štete koju im elektroprivredna organizacija učini izgradnjom svojih postrojenja bez prethodno provedenog postupka eksproprijacije odnosno koju prouzrokuju održavanjem dalekovoda (član 156. stav (3) i (4) ZOO), ali nemaju pravo zahtijevati uklanjanje elektro-energetskog postrojenja izgrađenog u skladu sa građevinskom dozvolom, ako ono nije izvor opasnosti štete. Činjenica što tužena 1987. godine nije prije izgradnje trafo stanice riješila imovinsko-pravne odnose za dio zauzete nekretnine tužitelja kroz postupak eksproprijacije, nema za posljedicu uklanjanja trafo stanice, nego samo naknadu štete za dio zauzete nekretnine, kako to pravilno u razlozima svoje odluke zaključuje i drugostepeni sud.

Budući da tužitelj tužbom i postavljenim tužbenim zahtjevom traži samo uklanjanje opasnosti, a ne i naknadu štete za faktički izvršenu eksproprijaciju dijela svoje nekretnine, to su ostali bez uticaja na drugačije rješenje spora navodi revizije što je tužitelj u vrijeme izgradnje dalekovoda radio u Njemačkoj, te što mu zbog toga nije isplaćena naknada za zemljište na kojem je postavljena trafo stanica, jer odluka drugostepenog suda je donesena u granicama postavljenog zahtjeva, saglasno odredbi člana 2. stav (1) ZPP-a, pa nedosuđivanjem naknade štete za zauzeto zemljište nije povrijeđena odredba člana 156. stav (3) ZOO-a."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 33 0 P 057385 19 Rev od 7.5.2019. godine)

https://epravo.ba
#4678
Pozdrav mene isto zanima koja su moja prava kad je u pitanju stup drveni od elektroprivrede koji prenosi elektricnu energiju te je oblika slova "A", kome se obratiti da se isti ukloni?
Dakle ovo nije stup rasvijete, već struja dolazi s kuće na kuću pa na taj A stup pa opet sa njeg dalje na kuće.

Ono što sam ja uradio jeste:

1. Podnio zahtjev za skicu u Katastru. Tačnije u katastru postoji komunalni katastar, koji se bavi time da li postoje neke instalacije pod zemljom nad zemljom.

Odgovor na papiru A4 sadrži skicu katastarskog plana, te izjavu da "Na zahtjev stranke xxxxx po uvidu u komunalne planove na parcelama k.čxx nema evidentiranih instalacija. Za sve instalacije koje nemaju na planovima komunalnog katastra a eventualno postoje na terenu nismo nadležni."

Zanima me da li od vas netko zna kome se dalje najbolje obratiti da ista uklone?
Stup nije negdje u čošku parcele pa da ne smeta već se nalazi na skoro sred parcele, te da bih ušao u kuću moram proći ispod tog A stupa svaki dan. Drugi pristup ne postoji do kuće sem tog ispod A stupa, a smatram da zakonski ne bi trebao niko da ima pravo da osporava moj daljnji razvoj na mojoj parceli i da ograničava moje širenje unutar moje parcele. Trenutno ako srušim stari zid, srušiti će se i stup A, plus zbog zračne linije kablova osporava mi se razvoj. Ekspropriacija zemljišta gdje je stup nije nikad izvršena.

Molim za odgovorom, gdje je najbolje da se ide dalje i kome da se obratim, pa ću shodno uspijehu ovdje objavljivati sav proces kroz koji sam prošao i ko šta rekao.

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]