BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1832
Rat i druge vrste oružanih sukoba

Međunarodno pravo na snazi do iza Drugog svj. rata dijelilo je sve oružane sukobe u tri skupine:
1. RAT – da bi nastalo ratno stanje, smatralo se da makar jedna odsukobljenih strana mora imati namjeru ratovanja (tzv. animus belligerendi)
2. UPOTREBA ORUŽANE SILE KOJA NE DOVODI DO RATA
3. GRAĐANSKI RAT – bitna odlika je ta što se vodi na području jedne države i u pravilu se ne smije ticati stranih država

Ženevske konvencije iz 1949. i dva protokola iz 1977. razlikuju tri moguće skupine sukoba:
(1) MEĐUNARODNI ORUŽANI SUKOBI – kategorija šira od rata, jer neki od tih sukoba ne dovode uvijek do priznatog ratnog stanja od svih država njihovih sudionica. U te sukobe spadaju:
i. Svi slučajevi objavljenog rata
ii. Svaki drugi oružani sukob koji izbije između dvaju ili više država stranaka Ženevskih konvencija
iii. Svi slučajevi okupacije čitavog ili dijela područja jedne države
iv. Sukobi u kojima se narodi bore protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije, te protiv rasističkih režima, koristeći se pravom naroda na samoodređenje

(2) NEMEĐUNARODNI ORUŽANI SUKOBI – oni sukobi u kojima neprijateljstva izbiju i vode se na području jedne države.
(3) UNUTARNJI NEMIRI I ZATEGNUTOSTI – u ovim situacijama, osim državne vlasti, tu nema druge strane u sukobu, jer se ona nije ili još nije organizirala. Tu nema ni stvarnih neprijateljstava, ni ratnog strana, a ni neutralnosti trećih država.

www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]