BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1753
Mjerodavna pravila za odlučivanje u sporu

• kompromis može propisati materijalna pravna pravila ad hoc čijom primjenom će arbitar presuditi spor
• kompromis može uputiti arbitra na primjenu međunarodnog prava
• kompromis može uputiti na načela pravičnosti
• kompromis može zatražiti od tribunala da propiše buduće pravno uređenje za odnose među stranama
• ako kompromis ne predviđa nikakve odredbe o osnovi odlučivanja, to podrazumijeva da su ga strane ovlastile da njihov spor riješi na temelju općeg međunarodnog prava.

Predmet spora određuje se kompromisom i arbitar ga ne smije prekoračiti. Ukoliko strane nisu propisale pravila postupka u kompromisu, one mogu arbitra uputiti na takva već pripremljena pravila.
Svaka je strana pred tribunalom zastupljena s agentom. Agent je službeni predstavnik svoje vlade i on prenosi poruke između tribunala i vlade. Izjave agenta obvezuju njegovu državu. Osim agenta svaka strana može u postupku biti zastupljena s potrebnim brojem savjetnika i advokata.
________________________________________
Postupak se može sastojati iz pismenog i usmenog dijela:

Pismeni dio postupka je obavezan, a usmeni samo po sporazumu strana ili ako arbitar odluči o njegovoj neophodnosti. U pismenom dijelu postupka strane su dužne formulirati svoje zahtjeve i protuzahtjeve.
Usmeni postupak vodi predsjednik ili nadarbitar, u pravilu uz isključenje javnosti, osim ako tribunal uz pristanak strana ne odluči drugačije.

Strane su dužne predočiti sve dokumente i pružiti sva objašnjenja koja tribunal od njih zatraži. Presuda se donosi većinom glasova članova tribunala. Potpisuju je predsjednik i svi članovi tribunala. Ako članovi koji su glasali protiv odbiju potpisait presudu, to se konstatira u njenom tekstu, ali ne utiče na njenu valjanost. Presuda se izriče na javnoj sjednici u prisustvu strana. Arbitražna presuda rješava spor konačno, osim ukoliko se strane nisu unaprijed dogovorile o mogućnosti priziva nekom drugom tijelu.
Strane su dužne u dobroj vjeri i u cijelosti izvršiti presudu. U toku arbitražnog postupka, ili po njegovom okončanju, tribunal može uz pristanak strana dopuštati neke sporedne (incidentne) postupke.

www.webdesignstudio.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]