BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1753
Mjerodavna pravila za odlučivanje u sporu

• kompromis može propisati materijalna pravna pravila ad hoc čijom primjenom će arbitar presuditi spor
• kompromis može uputiti arbitra na primjenu međunarodnog prava
• kompromis može uputiti na načela pravičnosti
• kompromis može zatražiti od tribunala da propiše buduće pravno uređenje za odnose među stranama
• ako kompromis ne predviđa nikakve odredbe o osnovi odlučivanja, to podrazumijeva da su ga strane ovlastile da njihov spor riješi na temelju općeg međunarodnog prava.

Predmet spora određuje se kompromisom i arbitar ga ne smije prekoračiti. Ukoliko strane nisu propisale pravila postupka u kompromisu, one mogu arbitra uputiti na takva već pripremljena pravila.
Svaka je strana pred tribunalom zastupljena s agentom. Agent je službeni predstavnik svoje vlade i on prenosi poruke između tribunala i vlade. Izjave agenta obvezuju njegovu državu. Osim agenta svaka strana može u postupku biti zastupljena s potrebnim brojem savjetnika i advokata.
________________________________________
Postupak se može sastojati iz pismenog i usmenog dijela:

Pismeni dio postupka je obavezan, a usmeni samo po sporazumu strana ili ako arbitar odluči o njegovoj neophodnosti. U pismenom dijelu postupka strane su dužne formulirati svoje zahtjeve i protuzahtjeve.
Usmeni postupak vodi predsjednik ili nadarbitar, u pravilu uz isključenje javnosti, osim ako tribunal uz pristanak strana ne odluči drugačije.

Strane su dužne predočiti sve dokumente i pružiti sva objašnjenja koja tribunal od njih zatraži. Presuda se donosi većinom glasova članova tribunala. Potpisuju je predsjednik i svi članovi tribunala. Ako članovi koji su glasali protiv odbiju potpisait presudu, to se konstatira u njenom tekstu, ali ne utiče na njenu valjanost. Presuda se izriče na javnoj sjednici u prisustvu strana. Arbitražna presuda rješava spor konačno, osim ukoliko se strane nisu unaprijed dogovorile o mogućnosti priziva nekom drugom tijelu.
Strane su dužne u dobroj vjeri i u cijelosti izvršiti presudu. U toku arbitražnog postupka, ili po njegovom okončanju, tribunal može uz pristanak strana dopuštati neke sporedne (incidentne) postupke.

www.webdesignstudio.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]