BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1751
Istraga i mirenje:

Istraga je način rješavanja sporova gdje tijelo sastavljeno od stručnjaka, imenovano od strana u sporu ili po njihovom pristanku, na nepristran način utvrđuje činjenično stanje koje čini predmet spora. Izvještaj komisije o činjenicama ne obvezuje strane, ali je namijenjeno da im pomogne u pronalaženju rješenja u daljim pregovorima. Međutim, ovaj postupak se rijetko primjenjuju iz razloga njegove objektivnosti, koja ograničava daljnju mogućnost cjenkanja i nagodbe. Stoga mu države pretpostavljaju izravne pregovore, ili ukoliko se odluče na objektivan postupak, pribjegavaju arbitraži ili sudskom rješavanju

Mirenje (koncilijacija) – Razlikuje se od istrage u tome što komisija stručnjaka imenovanih od strana u sporu nastoji u toku postupka izmiriti njihova suprotna stajališta i postići uzajamno prihvatljivo rješenje spora. Ukoliko se u tome ne uspije do kraja postupka, komisija potom sastavlja izvještaj u kojem stranama predlaže cjelovito rješenje povjerenog spora i ostavlja im rok da ga obje prihvate ili odbace.


Istraga i mirenje imaju nekih zajedničkih karakteristika, ali i bitnih razlika u odnosu na međunarodnu arbitražu. Sličnosti se sastoje u tome što u sva tri slučaja strane u sporu sastavljaju tijelo stručnjaka od njihovog povjerenja. Strane određuju predmet spora koji obvezuje komisiju. Postupak je u sva tri slučaja kontradiktoran i u biti je sličan. Strane su u postupku zastupljene svaka s po jednim agentom, te s advokatima. Međutim, razlike u odnosu na arbitražu mnogo su značajnije. Prije svega, cilj istrage nije postizanje cjelovitog rješenja, nego nepristranog utvrđivanja činjenica. Najbitnija razlika ogleda se u tome da se arbitražni postupak okončava obvezujućom presudom, dok mirenje ima za cilj izmiriti gledišta strana i navesiti ih na obostrano prihvatljivo rješenje spora. Ako u tome ne uspije, po okončanju postupka im predlaže cjelovito rješenje.

www.webdesignstudio.ba
prijevremena mirovina ili ne

Pozdrav, nakon 40 godina radnog staža,od kojih mi […]

Politička partija “Patria” i drugi pro[…]

Arzamazova v. the Republic of Moldova (br. 38639/1[…]

Tërshana v. Albania (br. 48756/14), 4.8.2020.[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja