BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
#1754
Međunarodni sud u Haagu i ostali stalni sudski organi

Sve međunarodne sudove (bivše i sadašnje) možemo razvrstati u dvije široke skupine:

1. sudovi osnovani za rješavanje svih vrsta međunarodnih sporova koje države pred njih iznesu:
a. Centralno-američki sud
b. Stalni sud međunarodne pravde
c. Međunarodni sud u Haagu (osnovan Poveljom UN-a '45.; Statut tog suda sastavni je dio Povelje. Danas najvažnije međunarodno sudsko tijelo.)

2. stalni međunarodni sudovi sa specijalizranom nadležnošću:

Ti sudovi su u pravilu otovreni samo državama strankama međunarodnih ugovora kojima su osnovani, ili fizičkim i pravnim osobama iz tih država stranaka. Glavni izvor prava koje ti sudovi primjenjuju jesu ugovori-ustavi. Najznačajniji su:
a. Evropski sud za ljudska prava (sjedište u Stasbourgu; osnovan je Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950., sklopljenom u okviru Vijeća Evrope)
b. Međuamerički sud za ljudska prava (sjedište u San Jose-u / Kostarika / osnovan Američkom konvencijom za ljudska prava 1969.g.)
c. Sud evropskih zajednica (sjedište u Luxemburgu – glavni sudski organ današnje Evropske Unije koja ima obilježja supranacionalne organizacije).
d. Međunarodni tribunal za pravo mora (sjedište u Hamburgu, osnovan Konvencijom o pravu mora iz 1982.)

3. u okviru međunarodnih organizacija djeluju administrativni tribunali, koji odlučuju o radnopravnim sporovima između organizacija i njihovih djelatnika ili osoba s kojima su sklopile ugovore o radu. Najvažniji su:
a. Administrativni tribunal UN-a
b. Administrativni tribunal MOR-a
c. A.t. Svjetske banke za obnovu i razvoj

4. posebnu kategoriju međunarodnih sudskih tijela čine dva međunarodna kaznena tribunala osnovana rezolucijom Vijeća sigurnosti UN na osnovu glave VII Povelje. To su:
a. Međunarodni kazneni tribunal za ex-Yu
b. M.k.t. za Ruandu

Ovi tribunali su nadležni za suđenje osobama optuženim za međunarodne zločine definirane njihovim statutima.

www.webdesignstudio.ba

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]