BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
#1836
Zaštita ratnih zarobljenika, ranjenika, bolesnika i brodolomaca

Položaj ratnih zarobljenika:

Položaj ratnih zarobljenika veoma je opširno i detaljno uređen Trećom ženevskom konvencijom.

Osnovna pravila o statusu ratnih zarobljenika: Sve osobe koje imaju pravo na položaj ratnih zarobljenika, ili pravo da ga zahtijevaju, pod vlasti su neprijateljske sile, a ne pojedinaca ili vojnih jedinica koje su ih zarobile. U tom smislu za njihovu sudbinu međunarodno je odgovorna neprijateljska država.
Ratni zarobljenici imaju pravo na human postupak i na poštivanje svoje osobe i časti. Svi oni imaju pravo na jednak postupak bez diskriminacije.
Pri ispitivanju su dužni navesti samo svoje ime i prezime, čin, datum rođenja i matični broj. Oni smiju zadržati sve stvari i premete za ličnu upotrebu, osim oružja, konja, vojne opreme i vojnih dokumenata.
Uvjeti ratnih zarobljenika:

Država u čijoj se vlasti nalaze dužna im je besplatno obezbijediti hranu, odjeću i uvjete smještaja koji ne smiju biti lošiji za vlastite postrojbe. Osim časnika, ratni zarobljenici se mogu prisiliti na rad uz skormnu naknadu, uz uvjete u najmanju ruku jednake onima vlastitih građana.
Odmah po zarobljavanju, mora im se omogućiti da pošalju obavijest svojoj porodici, te centralnoj agenciji za ratne zarobljenike međunarodnog odbora Crvenog krsta. Takođe imaju pravo između sebe izabrati povjerenike koji će ih zastupati.
U svakom zarobljeničkom logoru mora biti izvješen tekst Treće Ženevske konvencije na jeziku zarobljenika, kako bi se oni mogli u svako doba obavijestiti o svojim pravima i dužnostima.

Repatrijacija:

Još u vrijeme neprijatljstava treba u domovinu vratiti teško bolesne i teško ranjene ratne zarobljenike. Po okončanju neprijateljstava ratne zarobljenike treba osloboditi i repatrirati bez odlaganja.
________________________________________

Zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomaca uređena je I i II ženevskom konvencijom:

Zarobljeni ranjici, bolesnici i brodolomci do njihovog izlječenja, odnosno spašavanja iz mora korisnici su svih triju Ženevskih konvencija. Dužnost je svake zaraćene strane pronaći mrtva tijela neprijatelja i spriječiti njihvou pljačku. Niti jedan mrtvac ne smije se pokopati prije nego se utvrdi njegov identitet i prije nego se utvrdi smrt, po mogućnosti liiječničkim pregledom.

www.medijator-prnjavorac.com

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]