BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
#1834
Pravila humanitarnog prava primjenjiva u nemeđunarodnim oružanim sukobima:

Za sve slučajeve nemeđunarodnih oružanih sukoba zajednički je čl. 3. iz četiri Ženevske konvencije iz 49. propisuje neka minimalna pravna pravila kojih se sve strane u sukobu moraju pridržavati. To su tzv. elementarni obziri čovječnosti čije teško kršenje predstavlja međunarodni zločin.
Radi se prije svega o dužnosti čovječnog postupanja kako prema civilima, tako i prema pripadnicima oružanih snaga koji više ne sudjeluju u neprijateljstvima. U tu svrhu su prema tim osobama u svako doba i na svakom mjestu zabranjeni slijedeće radnje:

a. nasilje protiv života i tijela
b. uzimanje talaca
c. povrede ličnog dostojanstva
d. izricanje i izvršavanje kazni bez prethodnog suđenja pred redovno ustanovljenim sudom

Riječ je, dakle, o minimalnim pravilima humanitarnog prava koja nikome ne osiguravaju položaj i zaštitu ratnog zarobljenika ili neke druge pogodnosti.

Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda iz 1998. pored navedenih djela predviđa i druge ratne zločine u kontekstu nemeđunarodnih oružanih sukoba:

1. Namjerno usmjereni napadi protiv civilnog stanovništva koje neposredno ne sudjeluje u neprijateljstvima
2. Namjerno usmjereni napadi protiv zgrada, materijala, medicinskih jedinica i transporta, te osoba koje koriste u skladu s međunarodnim pravim ambleme Ženevskih konvencija
3. Namjerno usmjreni napadi protiv osoblja, instalacija, materijala, jedinica ili vozila uključenih u humanitarnu pomoć ili u mirovnu misiju u skladu s Poveljom UN-a
4. Silovanje, seksualno ropstvo, nasilna prostitucija, nasilna trudnoća i bilo koji drugi oblik seksualnog nasilja

www.medijator-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]