BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
#1837
Pojam neutralnosti, nezaraćenosti i neutralizam

Najzamršenije pitanje međunarodnog prava jeste NEUTRALNOST u ratu! Neutralnost postaje moguća kada nastane ratno stanje između dvije ili više zaraćenih država.

Opća dužnosti neutralaca u odnosu na sve zaraćene strane:
a. uzdržavanje – neutralna država ne smije ukazivati pomoć niti jednoj zaraćenoj strani
b. prevencija – neutralna država je dužna spriječiti na svom području i u morskim prostorima pod svojom suverenošću djelatnosti zaraćenih strana
c. trpljenje – neutralna država dužna je priznati zakonitost akata zaraćenih strana protiv trgovačkih djelatnosti njenih fizičkih i pravnih osoba, ukoliko su ti njihovi akti u skladu s ratnim pravom

Dužnosti zaraćenih strana u odnosu na neutralne države:
1. uzdržavanje – zaraćene strane su se dužne uzdržavati od bilo kakvih vojnih djlatnosti na teritoriji, u vodama i u zračnom prostoru neutralne države
2. prevencija – svaka zaraćena strana dužna je npr. spriječiti kršenje prava diplomatskih predstavnika itd.
3. trpljenje – mora trpiti interniranje na neutralnom području neprijateljskih trupa koje su tamo doblile utočište do kraja rata ukoliko su prethodno razoružane
Ukoliko neka zaraćena strana grubo prekrši svoje dužnosti prema neutalnoj državi, i iz tog kršenja proizađe šteta, newutralna država ima u načelu pravo na novčanu naknadu.

NEZARAĆENOST – Kao institut međunarodnog prava do danas nije kodificirana međunarodnim pravnim pravilima, što je dovelo do velikih dvojbi u pogledu obaveza država koje unekom sukobu ne sudjeluju.
Na početku II svj. rata neke fašističke sile proglašavale su nezaraćenost u tom ratu, ali se nisu uzdržavale od pomaganja svojim ideološkim istomišljenicima na svaki drugi način.

50-tih godina XX st. su nastali politički pojmovi «neutralizam» i «nesvrstanost». Te su države odbijale da pristupe nekom od blokova i time odbijale sudjelovati u hladnom ratu. Ipak su o svakom pitanju zadržavale slobodu donošenja neovisnih odluka.

Neutralnost i sistem UN-a: Ukoliko Vijeće sigurnosti u povodu nekog sukoba naredi akciju na osnovu glave VII Povelje, neutralnost svih država članica UN postaje neodrživa. Kada se radi o državama članicama koje nisu strane u sukobu, na njih se primjenjuju sva ona pravila klasičnog prava neutalnosti koja su istovjetna s temeljnim pravima i dužnostima svih država.
Teritorij tih država nepovrediv je za sve zaraćene strane.

www.medijator-prnjavorac.com
prijevremena mirovina ili ne

Pozdrav, nakon 40 godina radnog staža,od kojih mi […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja