BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4561
Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine

1.3.1. Član 6. stav 2. i 3. Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i HercegovineČlan 6. Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ – Međunarodni ugovori, br. 10/13);

Primjena stava 3. člana 6. Ugovora o izručenju između Crne Gore i BiH moguća je samo u pogledu presuda, odnosno krivičnih djela, za koje se izručenje traži istovremeno istom molbom, dok se naknadno podnesena molba cijeni samostalno u pogledu ispunjavanja pretpostavki za izručenje.
Iz obrazloženja:

U tom pogledu, preispitujući zakonske pretpostavke za izručenje67, te dovodeći u vezu iste sa zaključcima prvostepenog suda, ovo Vijeće je također utvrdilo da bi davanje naknadne saglasnosti, u konkretnom slučaju, bilo protivno članu 6. stav 2. predmetnog Ugovora68. Naime, ovo Vijeće je


63 Pitanje obostrane kažnjivosti očigledno nije sporno, zbog čega se o istom u ovom rješenju neće ni davati detaljnije obrazloženje.
64 (2) Izručenje radi izvršenja pravosnažno izrečene kazne zatvora ili mjere koja uključuje lišenje slobode, dozvolit će se samo za krivična djela koja su kažnjiva prema pravu obje države ugovornice i ako trajanje kazne zatvora ili mjere koja uključuje lišenje slobode ili njihov ostatak koji se treba izvršiti, iznosi najmanje četiri mjeseca.


pri tome pak cijenilo i stav 3. člana 6. istog Ugovora69, ali je zaključilo da bi se isti imao primijeniti samo u situaciji da je u datom momentu kada je bila podnesena molba povodom presude K br. 52/17 od 18.07.2017. godine (zbog koje je potraživana i izručena jer su bile ispunjene pretpostavke), istovremeno predmetom takve molbe bila i presuda broj K br. 138/18 od 16.10.2018. godine, zbog koje je podnesen naknadni zahtjev. Međutim, kako je molba države moliteljice povodom presude broj K br. 138/18 od 16.10.2018. godine, podnesena naknadno, ista se ima cijeniti samostalno u pogledu ispunjavanja pretpostavki za izručenje, a koje očigledno ne ispunjava, jer se radi o izrečenoj kazni zatvora ispod minimalno propisanog praga od 4 (četiri) mjeseca, kako je to pravilno navedeno u prvostepenom rješenju, kao i izjašnjenju tužioca.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 3 K 036754 20 Kž od 16.11.2020. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]