BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
By Ticky22
#4683
Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim traze mi uvjerenje o nekaznjavanju ali su naveli ovako: dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku. Da li sada ako posaljem svoju potvrdu o nekaznjavanju na kojoj pise da sam osudjivan 2013 na dvije god, 2015 na 5 mjeseci, 2018 na 3 mjeseca, ali predhodne 2 godine nisam da li ce to prihvatiti u pitanju je posao cistac bazena..??

Službene novine Federacije BiH, broj 4/22 Na osnov[…]

Autor clanka je sudija: Dr Branko Morait, sudija S[…]

Autor clanka je Hilmo Vučinić, sudija Apelacionog […]

Institut zastarjelosti u BiH

Institut zastarjelosti u BiH Autor clanka je:[…]