BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#4550
Troškovi krivičnog postupka u slučaju oslobađajuće presude


Član 189. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 3/2003, 32/2003 – ispr., 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009,
16/2009, 53/2009 – dr. zakon, 93/2009, 72/2013 i 65/2018)

Kada se optuženo lice nalazi u internom odnosu formalne odbrane s braniocem (izabrani branilac), opšte je pravilo da nagradu i nužne izdatke branioca plaća zastupana osoba, a da se ti troškovi u situaciji iz člana
189. stav 1. ZKP BiH faktički refundiraju optuženom koji je oslobođen od optužbe.Iz obrazloženja:

Naime, Apelaciono vijeće nalazi da u predmetnom spisu, pored zahtjeva advokata J.Č., postoji i zahtjev tada optuženog J.S. koji uključuje i potraživanja za nagradu i naknadu koju je isti imao prema istom advokatu. Stoga, u takvoj situaciji, a cijeneći da se radilo o tome da je advokat J.Č. bio izabrani branilac, te da je isti bio u internom odnosu formalne odbrane sa tada optuženim S., kao i da je opšte pravilo da nagradu i nužne izdatke branioca plaća zastupana osoba, a da se ti troškovi u situaciji iz člana 189. stav 1. ZKP BiH faktički refundiraju optuženom koji je oslobođen od optužbe, a da ovaj Sud nema mehanizme provjere potencijalnih uplata advokatu od strane zastupane osobe, prvostepeni sud je mogao jedino da postupi shodno odredbi člana 189. stav 1. ZKP BiH, te objedini potraživane troškove spram J. S. i iste isplati na njegov račun, odnosno račun osobe koju je isti opunomoćio. Da li je J. S. zaista i izmirio svoje obaveze prema braniocu, i u kom obimu, nije u nadležnosti ovog Suda, te isto eventualno može biti predmetom nekog drugog postupka, u koja razmatranja i mogućnosti ovaj Sud ne ulazi niti ima za to ovlaštenja.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH, broj S1 2 K 020482 20 Kž 3 od 12.10.2020. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]