BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#274
BRISANJE OSUDE IZ KAZNENE EVIDENCIJE

Član 125. KZ FBiH - Brisanje osude
(1) Osuda kojom je učinitelju krivičnog djela izrečena sudska opomena ili je oslobođen kazne briše se iz krivične evidencije ako osuđenik u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.
(2) Uvjetna osuda briše se iz krivične evidencije po proteku roka od 1 godine od dana prestanka vremena provjeravanja ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
(3) Osuda na novčanu kaznu briše se iz krivične evidencije po proteku roka od 3 godine od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
(4) Osuda na kaznu zatvora do 1e godine i na kaznu maloljetničkog zatvora do 1 godine briše se iz krivične evidencije po proteku roka od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
(5) Sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se briše iz krivične evidencije osuda na kaznu zatvora od jedne do 3 godine ako je protekao rok od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a za to vrijeme osuđeni nije učinio novo krivično djelo. Prilikom odlučivanja o brisanju osude sud će voditi računa o ponašanju osuđenog poslije izdržane kazne, o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značenja za ocjenu o opravdanosti brisanja osude.
(6) Osuda se ne može brisati iz krivične evidencije dok traje primjena sigurnosne mjere.
(7) Ako je u toku roka za brisanje osude osuđeniku izrečena kazna zatvora preko 3 godine, neće se brisati ni ranija ni kasnija osuda.
(8) Više osuda iste osobe mogu se brisati iz krivične evidencije samo istovremeno i to samo ako postoje uvjeti za brisanje svake od tih osuda.

Zavisno od toga o kojoj se osudi radi, ona će se iz kaznene evidencije izbrisati pod slijedećim uslovima i rokovima:
1) sudska opomena ili osuda kojom je učinitelj oslobođen kazne – briše se ako osuđenik u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo.
2) uslovna osuda – briše se ako po proteku roka od 1 godine od dana prestanka vremena provjeravanja osuđenik ne učini novo krivično djelo.
3) osuda na novčanu kaznu – briše se iz krivične evidencije po proteku roka od tri godine od dana izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
4) osuda na kaznu zatvora do 1 godine i na kaznu maloljetničkog zatvora do jedne godine – briše se po proteku roka od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, ako za to vrijeme osuđenik ne učini novo krivično djelo.
5) osuda na kaznu zatvora od 1 do 3 godine – ovdje sud može, na molbu osuđenog, odrediti da se izbriše ako je protekao rok od 5 godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne, a za to vrijeme osuđeni nije učinio novo krivično djelo. Prilikom odlučivanja o brisanju osude sud će voditi računa o ponašanju osuđenog poslije izdržane kazne, o prirodi krivičnog djela i o drugim okolnostima koje mogu biti od značenja za ocjenu o opravdanosti brisanja osude.

Ako je u toku roka za brisanje osude osuđeniku izrečena kazna zatvora preko tri godine, neće se brisati ni ranija ni kasnija osuda. Dakle, osuda na kazna zatvora preko 3 godine se ne briše!

Osuda se ne može brisati iz krivične evidencije za vrijeme trajanja mjera bezbjednosti.

Više osuda iste osobe mogu se brisati iz krivične evidencije samo istovremeno i to samo ako postoje uslovi za brisanje svake od tih osuda.

Ako je kazna izmjenjena amnestijom ili pomilovanjem, za brisanje nije bitna ta nova kazna, već ona iz pravosnažne presude.

Postupak brisanja osude propisan je u ZKP-u. Osude briše po službenoj dužnosti organ unutrašnjih poslova nadležan za vođenje kaznene evidencije. Ako taj organ ne donese rješenje o brisanju osude, osuđeno lice može podnijeti molbu sudu koji je donio odluku u prvom stepenu.

Kada je osuda brisana, u uvjerenju koje se izdaje građanima ta osuda se ne smije pominjati.

Kod ovog instituta ima puno tehničkih operacija koje su propisana ZKP-om.

http://www.webdesignstudio.ba
By BiggaHD
#4426
Zdravo,

Kažnjavan sam prije 7 puni godina i odležao sam 2,5 mjeseca istrage i 3,5 mjeseca zatvora za isto dijelo, u jednom navratu. To mi je jedno jedino krivično dijelo. Do sada nisam imao potrebu da vadim potvrdu o nekažnjavanju, međutim, sada imam. Ono što me zanima je da li će na tom dokumentu (uzeći navedeni period u obzir) stvarno stajati da nisam kažnjavan?

Unaprijed zahvalan.
By Drag25
#4430
Napišete naziv suda, adresu;
vaše ime i prezime, adresu;
dokument pišete u svojstvu molbe ili zahtjeva (u Krivičnom zakoniku RS je propisano da se podnosi molba);
ja taj i taj, osuđen sam zbog tog, presudom tom, izdržao sam kaznu tad i tu, nakon toga nisam učinio niti jedno krivično djelo zadnjih toliko godina, a kako je članom 90. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika RS (ili ako ste iz Federacije BiH, onda imate gore u prvoj objavi napisano šta kako) propisano da se osuda na novčanu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine brišu iz kaznene evidencije kad proteknu tri godine od dana izvršene, izdržane, oproštene ili zastarjele kazne – pod uslovom da osuđeni za to vrijeme ne učini novo krivično djelo, pri čemu sud nije izvršio zakonsko brisanje po službenoj dužnosti, ovom prilikom molim sud da izvrši brisanje kazne iz evidencije.
Predlažem da navedete još podatke o porodičnom stanju i zaposlenju, jer će Vam vrlo vjerovatno ići u prilog..
na kraju potpis i datum..
Uz molbu dostavite: presudu kojom ste osuđeni; uvjerenje ili neki drugi dokument iz kojeg se vidi da ste izdržali kaznu (tad i tu); uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.. a ostale potrebne podatke sud može tražiti od drugih organa po službenoj dužnosti.
By VGP1500B
#4577
Poštovanje

Želim da vas pitam u vezi brisanja kazni.Imam 2 osude.


Imao sam osudu na novčanu kaznu koju sam dobio prije 8 god ali ona nije obrisana iz razloga zato što sam pravio saobraćajne prekršaje dok sam imao auto.Rekli su mi da moram biti čist 3 god.da bi se ta kazna mogla da obriše.Tako sam i uradio.Bio sam čist 3 god.Mislim da će se moći obrisati ta kazna. ☺


Međutim igrom slučaja osuđen sam prije 1 god i 6 mjeseci na uslovnu kaznu od 1 god dana.U osudi piše kazna zatvora 6 mjeseci koja se neće izvršiti ako se ne prekrši uslovna kazna u roku od 1 god.Kazna je istekla prije 6 mjeseci.


Mene zanima da li trebam da čekam još 6 mjeseci da se napuni 1 god od isteka kazne da se steknu uslovi za brisanje?Ili možda mogu ranije da podnesem zahtjev?Do sada nemam nikakvih prekršaja ni kazni.

Da vas još pitam gdje se to predaje za brisanje i koliko se čeka dugo,jer kad sam bio kod njih(u pitanju je opštinski sud u Sarajevu) oni su me uputili u kantonalni mup da se informišem,pa su mi u mup-u rekli da oni nemaju ništa s tim i da idem opet u sud,a u sudu su mi rekli da moram ići u VSTV BIH jer kao oni brišu kazne 🤔 pa vas molim da mi pomognete,jer mislim da ovi u institucijama baš i nisu upućeni dovoljno ili ne poznaju zakon.

Srdačan pozdrav
By Pionir
#4594
Podtovani kaznjen saam prije 2 godine uslovno 3 mjeseca plati kaznu 2000km zbog nedozvolje trgovine akcionom robom da li se to moze izbrisati treba mi za radnu dozvolu u inostranstvu
Rado cu da platim advokatu koji bi mi to izbrisao
By VGP1500B
#4605
Pozdrav

Da li imate informacije o tome koliko traje procedura brisanja kazni iz evidencije,tj.koliko treba sudu vremenski da obriše kazne?

Samo da ne bude par mjeseci čekanja 😩
By PRIPRAVNIIK
#4718
Poštovni,
presudom Općinskog suda u Ljubuškom br.: od 18.03. 2014. godine N.N je okrivljen (presuda o izdavanju kaznenog naloga) za KD Krađa na kaznu zatvora od 3 mjeseca sa uvjetom da se ista neće izvršiti ukoliko u roku od jedne godine od pravomoćnosti presude ne počini novo KD.
Presudom Općinskog suda u Ljubuškom 26.10. 2015. godine N.N. je osuđen za KD oštećenje tuđe stvari iz čl.62.KZFBiH (dan izvršenja djela 22.05.2014)-uvjetna osuda kazna zatvora 30 dana koja se neće izvršiti ako u roku 1 godine ne počini novo krivično djelo.
Sud je poslao dopis ka MUP-u Zenica kako bi se izvršilo brisanje osude.
14.06.2021.g PU1MUP ZDK izdao je rješenje kojim je brisana osuda po presudi od 26.10. 2015. godine, ali ne i osuda po presudi od 18.03. 2014. godine.
Znači osuđen jednom presudom-uvjet, za 2 mjeseca počinio novo kd i opet dobio uvjet. MUP brisao osudu za drugo KD, ali ne i za prvo.Pitanje je:Kad se briše osuda ako je u vrijeme provjeravanja počinio novo KD? Da li je u tom slučaju za brisanje nadležan sud?
By Micozg
#5158
Postovani
Stekao sam uvjete za brisanje kazne zatvora i novcane kazne.
Tako da sam podnio molbu opcinskom sudu u Gracanici, ali oni su me odbili, kazu da podnesem zahtjev u MUP gdje sam rodjen.
Naravno odem u Mup, a ovi me odbiju i kazu da sud treba donijet rjesenje o brisanju, da bi oni mogli obrisati kaznu.
Samo presipaju iz supljeg u prazno.
Molim vas pomozite sta da radim.
Kome da predam molbu.
By VGP1500B
#5291
Pozdrav

Stekao sam uvjete za brisanje osuda iz evidencije.
Da li može da se odmah pošalje urugencija sudu
da se to izbriše što prije jer mi treba zbog vize?
By zorro
#5468
Zanima me je li ista procedura za brisanje iz kaznene evidencije za osobe koje su počinile spolna zlostavljanja nad djecom.

Točnije "Krivično djelo bludne radnje iz člana 208. stav 2. u vezi sa krivičnim djelom spolni odnos s djetetom iz člana 207. stav 3.Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine".

Naime, u sredini u kojoj živim imali smo nastavnika koji je osuđen 2011.godine zbog bludnjih radnji nad maloljetnicama (7. i 9.razred osnovne škole). 2018.godine se javio na natječaj za posao nastavnika u drugoj osnovnoj školi. Nakon par godina Kantonalni, Vrhovni i Ustavni sud ustavnisud.ba/uploads/odluke/AP-3652-21-1312076.pdf mu nisu dali za pravo da ponovno radi s djecom jer je osuđivan. Iako je brisao osudu iz evidencije i pravno je "nekažnjavana" osoba.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]