BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
Topics
Title Statistics Last post
Procenat vojnog invaliditeta
by Lega  - 
0 Replies 
246 Views
by Lega
Clanovi 4. i 9. Zakona o upravnim sporovima
by Lega  - 
0 Replies 
245 Views
by Lega
Clanovi 66. i 67. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
319 Views
by Lega
Clan 220. Zakona o upravnom postupku
by Lega  - 
0 Replies 
299 Views
by Lega
0 Replies 
315 Views
by Lega
Clan 249. Carinskog Zakona
by Lega  - 
0 Replies 
311 Views
by Lega
0 Replies 
420 Views
by Lega
Potvrda i uvjerenja nisu upravni akt
by Lega  - 
0 Replies 
369 Views
by Lega
Obaveze ugovornog organa u postupku javnih nabavki
by pravnik  - 
0 Replies 
376 Views
by pravnik
Nedostatak osnova za povrat placene carine
by pravnik  - 
1 Replies 
2128 Views
by Lega
Opcina + svojstvo pravnog lica?
by Šefika  - 
2 Replies 
590 Views
by Šefika
Povreda nacela ravnopravnosti stranaka u postupku
by pravnik  - 
0 Replies 
409 Views
by pravnik
Blagovremenost tuzbe u upravnom sporu
by pravnik  - 
0 Replies 
415 Views
by pravnik
0 Replies 
383 Views
by pravnik
0 Replies 
380 Views
by pravnik
0 Replies 
419 Views
by pravnik
0 Replies 
491 Views
by pravnik
0 Replies 
355 Views
by pravnik
Žalba u upravnom postupku
by newklear  - 
0 Replies 
542 Views
by newklear
0 Replies 
420 Views
by pravnik
0 Replies 
398 Views
by pravnik
0 Replies 
371 Views
by pravnik
0 Replies 
436 Views
by pravnik
Odluka o dopustivosti i meritumu broj AP 4779/14
by pravnik  - 
0 Replies 
390 Views
by pravnik
0 Replies 
431 Views
by pravnik
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja