BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#4291
Da li neko moze da mi odgovori kakva je praksa sudova u upravnim postupcima u vezi otkaza bosnjacima u toku rata na teritoriji RS. Komisija za implementaciju clana 152. koja se bavi time odbija zahtjeve za ostvarivanje prava na otpremninu kao neosnovane ukoliko se ne posjeduje rjesenje o otkazu, i pored postojanja upisa otkaza u radnu knjizicu. Tih rjesenja o otkazu iz '92 u dosta preduzeca nema, jer ih nisu ni izdavali, bilo je samo ''ajde kuci".

hvala na odgovoru
Iancu protiv Rumunije

Iancu protiv Rumunije (br. 62915/17), 23.2.2[…]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE[…]

Uslovi za izbor, sadržaj prijave i disciplinska […]

Uvećanje plate za prekovremeni rad, rad u […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja