BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#4291
Da li neko moze da mi odgovori kakva je praksa sudova u upravnim postupcima u vezi otkaza bosnjacima u toku rata na teritoriji RS. Komisija za implementaciju clana 152. koja se bavi time odbija zahtjeve za ostvarivanje prava na otpremninu kao neosnovane ukoliko se ne posjeduje rjesenje o otkazu, i pored postojanja upisa otkaza u radnu knjizicu. Tih rjesenja o otkazu iz '92 u dosta preduzeca nema, jer ih nisu ni izdavali, bilo je samo ''ajde kuci".

hvala na odgovoru
X.protiv Poljske

X.protiv Poljske (br. 20741/10), 16.9.2021. Povred[…]

Inmobilizados y Gestiones S.L. v. Spain (br. 79530[…]

Volodina protiv Rusije

Volodina protiv Rusije (br. 2) (br. 40419/19),[…]

Pintar and Others v. Slovenia (br. 49969/14 i četi[…]