BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
#3970
TROŠKOVI KOJI NE SPADAJU U NUŽNE TROŠKOVE UPRAVNOG SPORA
Zakon o parničnom postupku

član 387 stav 1

Kako davanje odgovora na zahtjev nije obavezna radnja u upravnom sporu i njenim propuštanjem ne nastaju štetne posljedice za stranku, zahtjev za naknadu troškova tog odgovora se odbija kao neosnovan.

Obrazloženje:

"Kada preinači odluku protiv koje je podnijet pravni lijek, saglasno članu 397. stav 2. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13, u daljem tekstu: ZPP), koji se u upravnom sporu primjenjuje na osnovu člana 48. ZUS, sud odlučuje i o troškovima cijelog postupka. S obzirom da se ovom presudom zahtjev tužene uvažava, presuda preinačava, tako da se tužba odbija kao neosnovana, odbija se i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora, jer tužilac nije uspio u sporu, pa mu saglasno članu 49a. stav 1. ZUS ne pripada naknada troškova upravnog spora.

Odluka iz stava 2. izreke presude se zasniva na članu 387. stav 1. ZPP, u vezi sa članom 48. ZUS. Davanje odgovora na zahtjev nije obavezna radnja u upravnom sporu i njenim propuštanjem ne nastaju štetne posljedice za stranku. Kako troškovi sastava odgovora na zahtjev ne spadaju u nužne troškove spora, zahtjev se odbija kao neosnovan."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 015025 15 Uvp od 14.6.2018. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]