BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
763 Views
by pravnik
Nacelo zakonitosti
by pravnik  - 
0 Replies 
844 Views
by pravnik
Osnovna nacela zakona o upravnom postupku BiH
by pravnik  - 
0 Replies 
782 Views
by pravnik
0 Replies 
1587 Views
by pravnik
Kada penzioner ima pravo zasnovati radni odnos
by pravnik  - 
0 Replies 
4744 Views
by pravnik
Kada se stice pravo na starosnu penziju
by pravnik  - 
0 Replies 
870 Views
by pravnik
0 Replies 
1003 Views
by pravnik
Neblagovremenost zalbe u izbornom periodu
by pravnik  - 
0 Replies 
998 Views
by pravnik
Zloupotreba vladajuceg dominantnog polozaja
by pravnik  - 
0 Replies 
1092 Views
by pravnik
Prestanak ziga zbog nekoristenja
by pravnik  - 
0 Replies 
956 Views
by pravnik
0 Replies 
1858 Views
by pravnik
0 Replies 
1152 Views
by pravnik
Nadleznost za upravni spor
by pravnik  - 
0 Replies 
1065 Views
by pravnik
O upravnom sporu
by pravnik  - 
0 Replies 
1159 Views
by pravnik
0 Replies 
1076 Views
by pravnik
Obaveznost presude
by pravnik  - 
0 Replies 
999 Views
by pravnik
0 Replies 
1754 Views
by pravnik
Pokretanje upravnog spora
by pravnik  - 
0 Replies 
1601 Views
by pravnik
Upravni spor
by pravnik  - 
0 Replies 
875 Views
by pravnik
Sta je upravni spor ?
by pravnik  - 
0 Replies 
1651 Views
by pravnik
Izvrsenje
by pravnik  - 
0 Replies 
1257 Views
by pravnik
Pravne posljedice ponistavanja i ukidanja
by pravnik  - 
0 Replies 
3839 Views
by pravnik
Vandredni pravni lijekovi
by pravnik  - 
0 Replies 
8253 Views
by pravnik
Zalba
by pravnik  - 
0 Replies 
15721 Views
by pravnik
Rjesenje
by pravnik  - 
0 Replies 
3583 Views
by pravnik
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja