BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#547
IZVRŠENJE

Kada prvostepeno rješenje postaje izvršno?
1) istekom roka za žalbu kada žalba nije izjavljena,
2) dostavom stranci kada žalba nije dopuštena,
3) dostavom stranci kada žalba ne odgađa izvršenje i
4) dostavom stranci rješenje kojim se žalba odbacuje ili odbija.

Kada će drugostepeno rješenje postati izvršno?
kada je dugostepeni organ rješavajući po žalbi poništio prvostepeno rješenje i sam sam riješio stvar u meritumu.
Kako će se praktično izvršiti? To je tzv. administrativno izvršenje, donosi se zaključak o dozvoli izvršenja i u dispozitivu se navodi kako će se izvršiti.
Može se izvršti i prisilnim putem.
Nakon proteka roka od 5 godina od dana kada je rješenje postalo pravosnažno ne može se više izvršavati.ako je uložena žalba , pa po njoj drugostepeni organ odlučio da se odbija- to rješenje je konačno a prvostepeno na koje se lice žalilo izvršno.
Upravna rješenja se mogu izvršavati administrativno i sudski (uglavnom novčane obaveze).
Uslovi su:
1. rješenje mora postati izvršno
2. stranka na osnovu tog rješenja postavlja zahtjev za izvršenje
3. organ donosi zaključak o dozvoli izvršenja navodeći način izvršenja, prijetnju novčanom kaznom, nalaže prisilno izvršenje itd. Sve su to varijante tj postoji više načina i mogućnostzi izvršenja.www.advokat.attorney
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]