BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
User avatar
By pravnik
#1512
Neblagovremenost žalbe u izbornom periodu

Žalba podnesena Sudu Bosne i Hercegovine je neblagovremena ako je podnesena po isteku roka od dva dana od dana prijema odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Iz obrazloženja:

Odredbom člana 6.9. stav 1. i 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“ broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4704, 20/04, 25705, 25/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14) je propisano da se žalba na odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine podnosi Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine, putem Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u roku od dva dana od dana prijema odluke. Članom 10. Upustva o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama („Službeni glasnik BiH“, broj 37/10 i 53/10 i 61/12), propisano je da početak i tok roka počinje od sata i datuma dostavljanja podneska i pismena putem fax-a u izbornom periodu, te ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika rok ističe istekom tog dana, s tim što je Centralna izborna komisija BiH i Izborna komisija dužna osigurati pristup prostorijama radi poduzimanje radnje postupka ili prijema podnesaka. Odredbom člana 20. stav 6. Uputstva o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim Centralnoj izbornoj komisiji BiH i izbornim komisijama, propisano je da se žalba Apelacionom odjeljenju Suda Bosne i Hercegovine putem Centralne izborne komisije BiH, u izbornom periodu dostavlja putem faksa ili neposredno u sjedište Centralne izborne komisije BiH.
U konkretnom slučaju, uvidom u spise predmeta apelaciono vijeće Sud je utvrdilo da je gore navedena odluka CIK-a BiH dostavljena podnositelju žalbe putem fax aparata dana 28.10.2016. godine što potvrđuje odzivnik sa istog. U pravnoj pouci ožalbene odluke je navedeno da se protiv ove odluke, u skladu sa članom 6. tačka 9 stav 1) i 2) Izbornog zakona BiH može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od 2 dana od dana prijema ove odluke, koja se dostavlja putem fax aparata te da, shodno pozitivnim zakonskim propisima, dani 29.10.2016. godine (subota) i 30.10.2016. godine (nedelja) su radni dani u Centralnoj izbornoj komisiji BiH i isti se računaju u rokove za podnošenje žalbi te da se žalba podnosi preko Centralne izborne komisije BiH i dostavlja putem fax aparata ili neposredno u sjedištu Centralne izborne komisije BiH. Iz stanja spisa nadalje proizilazi da su žalitelji podnijeli žalbu neposredno Centralnoj izbornoj komisiji BiH dana 31.10.2016. godine, što je evidentno učinjeno nakon isteka roka od dva dana od dana prijema odluke, koji je isticao dana 30.10.2016. godine, obzirom da su, kako je naprijed navedeno, dani 29.10.2016. i 30.10.2016. godine (subota i nedelja) radni dani u Centralnoj izbornoj komisiji BiH i isti se računaju u rokove za podnošenje žalbi. Kako se radi o dostavljanju elektronskim putem u izbornom periodu, te kako su fax aparati uključeni 24 sata, činjenica da je poslednji dan roka padao u nedelju, nije sprečavala podnosioca žalbe da istu dostavi CIK-u BiH do navedenog dana putem fax aparata, u skladu sa Uputstvom o procedurama za rješavanje po prigovorima i žalbama podnesenim izbornim komisijama.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 Iž 023504 16 Iž od 01.11.2016. godine)


www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]