BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered topics

 Return to the advanced search

 Topics
Title Statistics Last post
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko – preduzetnickoj djelatnosti
by Lega - Wed Oct 16, 2019 6:57 am  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 110 Views
by Lega
Wed Oct 16, 2019 6:57 am
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zastiti od nasilja u porodici Republike Srpske
by Lega - Wed Oct 16, 2019 6:56 am  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 171 Views
by Lega
Wed Oct 16, 2019 6:56 am
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske
by Lega - Wed Oct 16, 2019 6:55 am  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 83 Views
by Lega
Wed Oct 16, 2019 6:55 am
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uredenju prostora i gradenju
by Lega - Wed Oct 16, 2019 6:54 am  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 117 Views
by Lega
Wed Oct 16, 2019 6:54 am
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj
by Lega - Tue Oct 15, 2019 2:48 pm  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 116 Views
by Lega
Tue Oct 15, 2019 2:48 pm
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeca
by Lega - Tue Oct 15, 2019 2:46 pm  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 80 Views
by Lega
Tue Oct 15, 2019 2:46 pm
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju
by Lega - Tue Oct 15, 2019 2:45 pm  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 64 Views
by Lega
Tue Oct 15, 2019 2:45 pm
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistrazivackoj djelatnosti i tehnoloskom razvoju
by Lega - Tue Oct 15, 2019 2:44 pm  - in: Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 78 Views
by Lega
Tue Oct 15, 2019 2:44 pm
Clan 6. 2. Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
by Lega - Fri Oct 11, 2019 7:02 am  - in: Upravno pravo
0 Replies
 104 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 7:02 am
Clan 249. Carinskog Zakona
by Lega - Fri Oct 11, 2019 7:01 am  - in: Upravno pravo
0 Replies
 79 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 7:01 am
Zastara novcanih trazbina iz radnog odnosa
by Lega - Fri Oct 11, 2019 6:59 am  - in: Radno pravo
0 Replies
 193 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 6:59 am
Pravomocnost rjesenja o prestanku radnog odnosa iskljucuje odgovornost za stetu
by Lega - Fri Oct 11, 2019 6:59 am  - in: Radno pravo
0 Replies
 105 Views
by Lega
Fri Oct 11, 2019 6:59 am
Potrazivanje neisplacenih plata rok zastare
by Lega - Wed Oct 09, 2019 3:30 pm  - in: Obligaciono pravo
0 Replies
 138 Views
by Lega
Wed Oct 09, 2019 3:30 pm
Zatezna kamata za nematerijalnu stetu
by Lega - Wed Oct 09, 2019 3:30 pm  - in: Stvarno pravo
0 Replies
 112 Views
by Lega
Wed Oct 09, 2019 3:30 pm
Zakljucenje ugovora sa vise kumulativno ugovorenih uslova
by Lega - Wed Oct 09, 2019 3:29 pm  - in: Stvarno pravo
0 Replies
 79 Views
by Lega
Wed Oct 09, 2019 3:29 pm
Dosjeloscu se stjece pravo vlasnistva i bez upisa tog prava u ZK
by Lega - Wed Oct 09, 2019 3:29 pm  - in: Stvarno pravo
0 Replies
 153 Views
by Lega
Wed Oct 09, 2019 3:29 pm
Omalovazavanje religijskog ucenja
by Lega - Mon Oct 07, 2019 4:35 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 90 Views
by Lega
Mon Oct 07, 2019 4:35 pm
Zastita prava na dom
by Lega - Mon Oct 07, 2019 4:34 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 98 Views
by Lega
Mon Oct 07, 2019 4:34 pm
Izvrsenje kazne - Arrozpide Sarasola protiv Spanije
by Lega - Mon Oct 07, 2019 4:34 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 75 Views
by Lega
Mon Oct 07, 2019 4:34 pm
Iznajmljivanje prostorija
by Lega - Mon Oct 07, 2019 4:33 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 91 Views
by Lega
Mon Oct 07, 2019 4:33 pm
Praksa domacih sudova da obje strane placaju troskove eksproprijacije.
by Lega - Sun Oct 06, 2019 12:05 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 95 Views
by Lega
Sun Oct 06, 2019 12:05 pm
Nalog za protjerivanje stranog lica
by Lega - Sun Oct 06, 2019 12:05 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 69 Views
by Lega
Sun Oct 06, 2019 12:05 pm
Preventivno zadrzavanje lica od strane policije
by Lega - Sun Oct 06, 2019 12:04 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 90 Views
by Lega
Sun Oct 06, 2019 12:04 pm
Odgovornost drzave za naknadu stete zbog odrona zemljista
by Lega - Sun Oct 06, 2019 12:03 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 90 Views
by Lega
Sun Oct 06, 2019 12:03 pm
Thiam vs. France - Nezavisnost pravosuda
by Lega - Sat Oct 05, 2019 12:44 pm  - in: Sudske odluke
0 Replies
 68 Views
by Lega
Sat Oct 05, 2019 12:44 pm
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40
Radna povreda

Pitanje za one koji znaju: u saobracajnoj nesreci […]

Moze ako presuda nije zastarila (rok zastare 10 go[…]

Upit

Postovani, vratila sam se s porodiljnog na radno […]

PRAVILNIK O ELEKTRONSKOJ KOMUNIKACIJI USTAVNOG SU[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja