BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By AlanD
#5660
Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje tog posla. Šta još mora imati?
Pretpostavljam otvoren obrt ako je samostalan djelatnik, a da li je vodič legalan ako ima ugovor o radu? Da li voditelj turističke agencije može raditi kao vodič?

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]