BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Državljanstva, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade ...
By newklear
#3242
Pozdrav svima, nisam pravnik, imam jedno pitanje...

Nedavno je u jednoj instituciji bio konkurs na koji sam se prijavio. Dobio sam Obavijest da nisam primljen i 27.4. sam predao žalbu...

Danas sam dobio info da još ništa nije rađeno po toj žalbi - nije dat odgovor/izjašnjenja niti je poslat spis Odboru državne službe za žalbe, znači proteklo više od 30 dana od zaprimanja žalbe....

Napisao sam dopis upravi te institucije, da mi daju objašnjenje zašto nije postupano, pa vas pitam - u kojem roku i po kojem zakonu su morali/trebali postupati ili nema nigdje određeno?
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]