BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Samo_ja
#3601
Poštovani,
Dobila sam otkaz kao tehnološki višak, otkazni rok je još u toku, za 2019-tu sam iskoristila 8 dana odmora, ostatak godisnjeg je planiran kolektivnim godišnjim za novu godinu, obzirom na otkaz isti necu moci iskoristiti, napominjem ne postoji pravilnik o radu, niti kolektivni ugovor. Firma je 2018-tu zavrsila u minisu sa poslovanjem, na šestomjesečnom obračunu firma posluje pozitivno. Da li ja imam ikakva prava na ime regresa ili neiskorištenog odmora ? Ukupno radni odnos trajao godinu dana…
Unaprijed hvala na odgovoru
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja