BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Samo_ja
#3576
Poštovani,
Molim Vas za pomoć,
Da li radnik, koji ima jednu godinu staža kod poslodavca, kojem poslodavac daje otkaz kao tehnološki višak, ima pravo na otpremninu ?

Hvala na odgovoru
By Pravda
#3580
Samo_ja wrote: Tue Nov 19, 2019 6:16 pm Da li radnik, koji ima jednu godinu staža kod poslodavca, kojem poslodavac daje otkaz kao tehnološki višak, ima pravo na otpremninu ?
odredbe čl. 111 Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16 i 89/18) propisuju najmanje dvije godine neprekinutog rada.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja