BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
By Samo_ja
#3576
Poštovani,
Molim Vas za pomoć,
Da li radnik, koji ima jednu godinu staža kod poslodavca, kojem poslodavac daje otkaz kao tehnološki višak, ima pravo na otpremninu ?

Hvala na odgovoru
By Pravda
#3580
Samo_ja wrote: Tue Nov 19, 2019 6:16 pm Da li radnik, koji ima jednu godinu staža kod poslodavca, kojem poslodavac daje otkaz kao tehnološki višak, ima pravo na otpremninu ?
odredbe čl. 111 Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/16 i 89/18) propisuju najmanje dvije godine neprekinutog rada.
Voronkov protiv Rusije

Voronkov protiv Rusije Voronkov v. Russia (br. 2)[…]

Pavel Shishkov protiv Rusije

Pavel Shishkov protiv Rusije Pavel Shishkov v. Rus[…]

R.R. i drugi protiv Mađarske

R.R. i drugi protiv Mađarske (br. 36037/17), 2.3.2[…]

Delić protiv Bosne i Hercegovine 59181/18, 2.3[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja