BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Međunarodni propisi

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]