BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
By Lonny
#3690
Može li majka ugovorom o uzdržavanju, uz kuću koja je na njoj 1/1, dati sinu i svoju trećinu parcela zemlje (majka ima dva brata) koje se još vode na ime njenog pokojnog oca (budući da nije sprovedena osmrtnica i da katastarski ured vrši izlaganje svih parcela u svojoj općini). Ukoliko ne, u slučaju ugovora o uzdržavanju, može li se to učiniti naknadno nekom nadopunom ugovora nakon sto njena trećina bude na njoj 1/1 i to bez plaćanja neke pretjerane svote?
By Pravda
#3691
Lonny wrote: Mon Dec 23, 2019 12:19 am Može li majka ugovorom o uzdržavanju, uz kuću koja je na njoj 1/1, dati sinu i svoju trećinu parcela zemlje (majka ima dva brata) koje se još vode na ime njenog pokojnog oca (budući da nije sprovedena osmrtnica i da katastarski ured vrši izlaganje svih parcela u svojoj općini).
u konkretnoj stvari može jednostavno navesti kuću sa svojim zemljišno knjižnim oznakama, te nadalje "kao i svu svoju imovinu koja se trenutkom moje smrti zatekne u vlasništvu".
Naime, raspolaganje budućom imovinom, inače, i nije nešto što bi bilo nepoznato u našem pravu,pa tako čl. 458. st. 3. Zakona o obligacionim odnosima propisuje:
“Prodaja se može odnositi i na buduću stvar”, čak šta više se pravno gledajući konkretna imovina i ne bi mogla smatrati budućom, ovo iz razloga specifičnosti stjecanja prava vlasništva nasljeđivanjem koje nastupa ex lege u trenutku smrti ostavitelja, a što se u ostavinskom postupku samo utvrđuje i donosi rješenje kao isprava podobna za upis u zemljišne knjige i katastarski operat.
Lonny wrote: Mon Dec 23, 2019 12:19 am
Ukoliko ne, u slučaju ugovora o uzdržavanju, može li se to učiniti naknadno nekom nadopunom ugovora nakon sto njena trećina bude na njoj 1/1 i to bez plaćanja neke pretjerane svote?
može, na način da sačinite anex ugovora tj. dodatak ugovoru koji ste prethodno sklopili.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja