BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
By Dzanina
#4741
Dobar dan,
molim ako neko može da mi kaže da li se u FBiH plaća porez kada se ostvari pravo naslijeđivanja imovine putem ugovora o doživotnom izdržavanju sklopljenog između oca i kćerke, dakle u prvom nasljednom redu?
Hvala
Odluka Ustavnog suda BiH U 8/21

Službeni glasnik BiH, broj 63/21 Ustavni sud Bosne[…]

Odluka Ustavnog suda BiH U 4/21

Službeni glasnik BiH, broj 63/21 Ustavni sud Bosne[…]

Vjerujem da ima osnova, jer je napravljen prekrsaj[…]

Odluka Ustavnog suda AP 1805/21

Službene novine Federacije BiH, broj 82/21 Ustavni[…]