BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
By Dzanina
#4741
Dobar dan,
molim ako neko može da mi kaže da li se u FBiH plaća porez kada se ostvari pravo naslijeđivanja imovine putem ugovora o doživotnom izdržavanju sklopljenog između oca i kćerke, dakle u prvom nasljednom redu?
Hvala

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]