BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Nasljeđivanje, testament, zakonski i nužni dio
By Dzanina
#4741
Dobar dan,
molim ako neko može da mi kaže da li se u FBiH plaća porez kada se ostvari pravo naslijeđivanja imovine putem ugovora o doživotnom izdržavanju sklopljenog između oca i kćerke, dakle u prvom nasljednom redu?
Hvala

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 94/22 Ustavni[…]

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSK[…]