BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#26
RAZVOD BRAKA u Bosni i Hercegovini

­ Bračni partner može tražiti razvod braka ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni.
­ Razvod braka može se zahtijevati
a) tužbom - muž nema pravo pravo na tužbu za razvod za vrijeme trudnoće ili dok njihovo dijete ne navrši 3 godine života.
b) ili zahtjevom za sporazumni razvod braka - sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka pod slijedećim uslovima:
1. ako je od sklapanja braka proteklo najmanje 6 mjeseci, i
2. ako postoji sporazum bračnih partnera sklopljen u postupku posredovanja i to u sljedećim elementima:
a) ostvarivanju roditeljskog staranja,
b) izdržavanju djeteta i izdržavanju bračnog partnera,
c) odnosu i kontaktu roditelja kome dijete nije povjereno sa djetetom
Sud će odbiti zahtjev za sporazumni razvod braka ako sporazum koji se tiče djeteta nije u djetetovom interesu.Novost: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog Zakona FBiH - muškarcu u FBiH više nije uskraćena mogućnost razvoda braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši tri godine života.

(ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
User avatar
By antonio
#1290
Za nekog mozda novost za nekoga mozda i nije ali neka se i ovdje nadje:

Novost: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog Zakona FBiH - muškarcu u FBiH više nije uskraćena mogućnost razvoda braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši tri godine života.

Zakon se može preuzeti OVDJE.

(ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
User avatar
By Mirza88
#1294
Upravo tako, muskarac se nije mogao razvesti, a zena se jeste mogla razvesti.

Diskriminacija je ukinuta
User avatar
By Emir
#1304
to je bilo u 2015 godini, na toj stranici imas najbolju mogucu sudsku praksu Bosne i Hercegovine o razvodu braka, jako jako jako korisno.

Evo direktan link, to je jedini sajt u BiH gdje se moze naci ovako koristan materijal o razvodu braka u BiH, svaka im cast, samo klikni i otvorit ce ti se: SUDSKA PRAKSA o razvodu braka u BIH

Evo ovo je meni isto jako zanimljivo za nas pravnike koji npr nemamo doticaj sa sudom pa nikad u zivotu ranije nismo vidjeli presudu o razvodu braka:

PRESUDA O RAZVODU BRAKA U BIH
User avatar
By sejo
#1306
Zanima me da li se mogu razvesti u Bosni od svoje supruge koji sada zivi u Njemackoj i ne misli se vracati u Bosnu? Kako da to uradim ?? ?? ? Pomozitee-

Ja sam sada u Austriji
User avatar
By Sveta
#1310
sejo wrote:Zanima me da li se mogu razvesti u Bosni od svoje supruge koji sada zivi u Njemackoj i ne misli se vracati u Bosnu? Kako da to uradim ?? ?? ? Pomozitee-

Ja sam sada u Austriji?
Jedan od razloga za razvod braka u BiH je i odvojenost, što je znak nepostojanja zajednice, odnosno zajedničkog života!

Vi angazujte advokata a on ce za vas u obrazloženju tužbe navedite da ste zanemareni da je brak faktički prestao jer niste u zajednici... Bitnu ulogu igra i protek vremena, koji se tiče vaše razdvojenosti u braku.

A zašto ne pokušate sporazumni razvod, dosta je jednostavnija procedura!

I da, ukoliko nemate zajedničke maloletne djece, organ starateljstva nema nikakvu ulogu i takvi postupci relativno kratko traju.
User avatar
By JohnLaw
#1315
sejo wrote:Zanima me da li se mogu razvesti u Bosni od svoje supruge koji sada zivi u Njemackoj i ne misli se vracati u Bosnu? Kako da to uradim ?? ?? ? Pomozitee-

Ja sam sada u Austriji?
Pretpostavljam da ste se vjencali u BiH ?
User avatar
By pravnik
#1323
Legalni wrote:Pa da ako ste se vjencali u BiH u BIH se mozete i razvesti

Tacno tako, odnosno:


Tužbu za razvod braka mogu podnijeti oba bračna partnera ukoliko su njihovi odnosi „teško i trajno poremečeni“. Za odlučivanje po tužbi za razvod braka nadležan je Općinski sud u mjestu zaključenja braka u Bosni i Hercegovini ili sud na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište.
U slučaju da jedan partner ima državljanstvo druge države ili prebivalište u drugoj državi, ta problematika je riješena Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima («Sl.listSFRJ», BR.43/082 I 72/82 )

Član 35.
Za razvod braka mjerodavno je pravo države čiji su državljani oba bračna druga u
vrijeme podnošenja tužbe.
Ako su bračni drugovi državljani različitih država u vrijeme podnošenja tužbe, za razvod braka mjerodavna su kumulativno prava obje države čiji su oni državljani.
Ako se brak ne bi mogao razvesti po pravu određenom u stavu 2. ovog člana, za razvod braka mjerodavno je pravo Bosne i Hercegovine, ako je jedan od bračnih drugova imao u vrijeme podnošenja tužbe prebivalište u Bosni i Hercegovini.
Ako je jedan od bračnih drugova državljanin Bosne i Hercegovine koji nema prebivalište u Bosni i Hercegovini. Brak se ne bi mogao razvesti po pravu određenom u stavu 2. ovog člana, za razvod braka mjerodavno je Bosne i Hercegovine.

Član 36.
Za lične i zakonske imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo države
čiji su oni državljani.
Ako su bračni drugovi državljani različitih država, mjerodavno je pravo države u kojoj imaju prebivalište.
Ako bračni drugovi nemaju ni zajedničko državljanstvo ni prebivalište u istoj državi, mjerodavno je pravo države u kojoj su imali posljednje zajedničko prebivalište.
Ako se mjerodavno pravo ne može odrediti prema st. 1. do 3. ovog člana, mjerodavno je pravo Bosne i Hercegovine.

Član 37.
Za ugovorne imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo koje je u vrijeme zaključenja ugovora bilo mjerodavno za lične i zakonske imovinske odnose.
Ako pravo određeno u stavu 1. ovog člana predviđa da bračni drugovi mogu izabrati pravo koje je mjerodavno za bračno-imovinski ugovor, mjerodavno je pravo koje su oni izabrali.

Član 38.
Ako je brak nevažeći ili je prestao za lične i zakonske imovinske odnose, mjerodavno je pravo određeno u članu 36. ovog zakona.
U slučajevima navedenim u članu 36. ovog zakona za ugovorne imovinske odnose
bračnih drugova mjerodavno je pravo određeno u članu 37. ovog zakona.

Član 61.
Nadležnost suda Bosne i Hercegovine postoji u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka ili razvoda braka (bračni sporovi) i kad tuženi nema prebivalište u Bosni i Hercegovini:

1) ako su oba bračna druga državljani Bosne i Hercegovine, bez obzira na to gdje imaju prebivalište, ili
2) ako je tužilac državljanin Bosne i Hercegovine i ima
prebivalište u BiH, ili
3) ako su bračni drugovi imali svoje posljednje prebivalište u Bosni i Hercegovini, a tužilac u vrijeme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini.
Ako je tuženi bračni drug državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, nadležnost suda Bosne i Hercegovine je isključiva.

Član 62.
Nadležnost suda Bosne i Hercegovine iz člana 61. ovog zakona postoji i kad su bračni drugovi strani državljani koji su imali posljednje zajedničko prebivalište u Bosni i Hercegovini ili kad tužilac ima prebivalište u Bosni i Hercegovini ali samo ako u tim slučajevima tuženi pristaje da sudi sud Bosne i Hercegovine i ako je po propisima države čiji su državljani bračni drugovi dopuštena ta nadležnost.
User avatar
By pravnik
#1327
Zanimljivo koga zanima kako je u Europskoj uniji...

Razvod i zakonska rastava braka

Nacionalnim se zakonima u zemljama EU-a utvrđuju razlozi zbog kojih možete podnijeti zahtjev za razvod ili zakonsku rastavu, kao i postupci koji se provode. Propisi se uvelike razlikuju među zemljama EU-a.
Međutim, niz propisa Europske unije primjenjuje se u slučajevima kada je riječ o dvije ili više država Europske unije, primjerice jer vi i vaš bračni partner živite u različitim državama ili imate različita državljanstva. Tim se propisima određuje koji je sud nadležan i koje se pravo primjenjuje.

Gdje možete podnijeti zahtjev za razvod ili rastavu?
Razvod ili zakonsku rastavu možete zatražiti zajedno s partnerom zajedničkim zahtjevom ili to može učiniti jedan bračni drug samostalno.
Svoj zahtjev možete podnijeti sudu zemlje:
• u kojoj živite vi i vaš bračni drug
• u kojoj ste posljednji put živjeli zajedno – ako jedno od vas dvoje još uvijek tamo živi
• u kojoj jedno od vas živi – ako ste podnijeli zajednički zahtjev
• u kojoj živi vaš bračni drug
• u kojoj živite vi ako:
o ste tamo živjeli najmanje šest mjeseci neposredno prije podnošenja zahtjeva i
o ako imate državljanstvo te države.

Ako nemate državljanstvo, zahtjev možete podnijeti samo ako ste tamo živjeli najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva.

• čiji ste državljani vi i vaš bračni drug.
Sud koji je nadležan za odlučivanje o vašem razvodu prvi je sud kojem je zahtjev podnesen (ako ispunjuje prethodno navedene uvjete).
Sud koji je nadležan za pretvaranje zakonske rastave u razvod onaj je sud u zemlji EU-a koji je donio presudu o zakonskoj rastavi (ako je to u skladu s propisima te države).
Sud koji je nadležan za presudu o razvodu može odlučivati i o pitanjima roditeljske odgovornosti ako dijete živi u toj zemlji.
Koje se zakoni primjenjuju na vaš razvod i rastavu?

Jesu li u predmet uključene dvije zemlje EU-a ili više njih, primjerice jer vi i vaš bračni drug imate različita državljanstva ili živite u zemlji EU-a koja vam nije matična?

Pravo kojim se uređuje vaš razvod ne mora biti pravo one zemlje u kojoj ste podnijeli zahtjev.

Šesnaest zemalja EU-a donijelo je zajednički skup pravila kojima se utvrđuje koje se pravo primjenjuje na prekogranične razvode. Te su zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Francuska, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska.
Ako ste u bilo kojoj od tih šesnaest zemalja, s bračnim se drugom možete dogovoriti o primjeni prava o razvodu:
• zemlje u kojoj živite vi i vaš bračni drug
• zemlje u kojoj ste posljednji put živjeli zajedno – ako jedno od vas dvoje još uvijek tamo živi
• zemlje čije državljanstvo ima jedno od vas dvoje
• zemlje u kojoj ste podnijeli zahtjev za razvod.

Ako se ne možete dogovoriti, sudovi u tih šesnaest zemalja primijenit će pravo:
• zemlje u kojoj živite vi i vaš bračni drug
• ako prethodno nije slučaj, zemlje u kojoj ste posljednji put živjeli zajedno – pod uvjetom da ste još uvijek živjeli zajedno godinu dana prije pokretanja sudskog postupka
• ako prethodno nije slučaj, zemlje čiji ste oboje državljani
• ako prethodno nije slučaj, zemlje u kojoj ste podnijeli zahtjev za razvod.

Ako podnosite zahtjev za razvod u drugoj zemlji EU-a, savjetujte se sa specijaliziranim odvjetnikom kako biste provjerili koje se pravo primjenjuje na vaš predmet i koje će biti posljedice.

Priznavanje razvoda i zakonskih rastava u inostranstvu
Razvodi ili zakonske rastave odobreni u jednoj zemlji EU-a priznaju se automatski u drugim zemljama EU-a: ne treba se provoditi nikakav dodatni postupak.
Iznimka – Danska
Propisi EU-a o razvodu i zakonskoj rastavi, primjerice o nadležnosti sudova i priznavanju, ne odnose se na Dansku.
#2975
Pozdrav! Meni je potrebno usmjerenje u vezi mog slucaja buduci da sam ja vjencana za drzavljanina Amerike. Slucaj je sljedeci: ja sam se udala u Ameriku (Michigen) preko K1 vize zarucnicke krajem augusta. Medjutim, moj muz se jako cudno ponasao i vise sam bila u braku sama sa sobom vec s njim i to se raspalo jako brzo u decembru. Bila sam u AOS proceduri (za promjenu sa viznog statusa na boravisnu i radnu dozvolu), ali sam se u decembru vratila u Bosnu i prekinula taj imigracioni proces (time dobila automatsku zabranu za ponovni ulazak). Vracati se ne zelim, ali se zelim razvesti. Nemamo djece i nemamo zajedicke imovine, niti ja zelim ista od njega osim razvoda. Da li me neko moze uputiti u nekom smjeru i predloziti nekog advokata? Da li se mogu razvesti od psihopate ako mi ne potpise razvod, (jer je rekao da nece)?!??
User avatar
By Legalni
#2978
Niste naveli najbitnije - gdje ste se vjencali ?

Sve ovo oko viza sto ste pisali nije bitno za postupak razvoda.
By Pravda
#3680
filip wrote: Thu Dec 19, 2019 4:21 pm koje je cijena angazovanja advokata u brakorazvodnim procesima u FBiH?
što se tiče same brakorazvodne parnice, trošak sastava tužbe, odnosno odgovora na tužbu, svaki izlazak advokata na ročište košta 360 KM ( pripremno ročište i glavna rasprava) ,a što se tiče podjele imovine, sve ono što su supružnici stekli za vrijeme zajedničkog života se dijeli, podjela imovine košta 200 KM+PDV po svakom izlasku na sudsku parnicu,kao i taksa Sudu, koja zavisi od visine imovine koja se dijeli osobama koje se razvode
User avatar
By LegaForum
#3683
Kolega je dobro napisao za troskove razvoda.

Sto se tice troskova advokata u predmetima podjele imovine, tu treba navesti da to zavisi spram vrijednosti same imovine. Npr ako je imovina vece vrijednosti od 50.000,00 KM; tada je svaka radnja advokata 917,00 KM + PDV (član 12 i član 13 adv. tarife advokatska-tarifa-fbih-t551.html )
By filip
#3703
Pravda wrote: Thu Dec 19, 2019 10:05 pm
filip wrote: Thu Dec 19, 2019 4:21 pm koje je cijena angazovanja advokata u brakorazvodnim procesima u FBiH?
što se tiče same brakorazvodne parnice, trošak sastava tužbe, odnosno odgovora na tužbu, svaki izlazak advokata na ročište košta 360 KM ( pripremno ročište i glavna rasprava) ,a što se tiče podjele imovine, sve ono što su supružnici stekli za vrijeme zajedničkog života se dijeli, podjela imovine košta 200 KM+PDV po svakom izlasku na sudsku parnicu,kao i taksa Sudu, koja zavisi od visine imovine koja se dijeli osobama koje se razvode
opet ja,da budem sto posto siguran,360 km je izlazak advokata na pripremno rociste,a na glavnu raspravu se dodatno plaća opet 360 km?
By filip
#3718
Da ne otvaram novu temu,upitacu ovdje,supruga i ja smo u procesu razvoda braka,zivimo u zajednickom stanu,imamo dijete od nepunih 6 godina,dolazi do prijetnji,fizickog nasilja od strane supruge prema meni ,do psih. zlostavljanja prema djetetu,sve je to prijavljivano i policiji i CZSR,cekamo pripremno rociste na Opć. sudu,oboje trazimo statateljstvo nad djetetom nakon razvoda braka,supruga od juce,prekjuce ima namjeru,govori djetetu,prijeteljima koji su to meni prenijeli,da ode zivjeti sa djetetom kod roditelja,do okoncanja postupka,moje pitanje je smije li jedan od roditelja to uraditi ,bez dogovora,bez saglasnosti drugog roditelja,jer postupak na sudu nije okoncan,sudska presuda o starateljstvu nije donešena?
By filip
#3845
moze li mi neko reći šta se dešava na prvom rocistu a vezano za razvod braka,u situaciji kad oba supruznika traze starateljstvo nad djetetom?
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]