BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
User avatar
By pravnik
#26
RAZVOD BRAKA u Bosni i Hercegovini

­ Bračni partner može tražiti razvod braka ako su bračni odnosi teško i trajno poremećeni.
­ Razvod braka može se zahtijevati
a) tužbom - muž nema pravo pravo na tužbu za razvod za vrijeme trudnoće ili dok njihovo dijete ne navrši 3 godine života.
b) ili zahtjevom za sporazumni razvod braka - sud će razvesti brak po zahtjevu za sporazumni razvod braka pod slijedećim uslovima:
1. ako je od sklapanja braka proteklo najmanje 6 mjeseci, i
2. ako postoji sporazum bračnih partnera sklopljen u postupku posredovanja i to u sljedećim elementima:
a) ostvarivanju roditeljskog staranja,
b) izdržavanju djeteta i izdržavanju bračnog partnera,
c) odnosu i kontaktu roditelja kome dijete nije povjereno sa djetetom
Sud će odbiti zahtjev za sporazumni razvod braka ako sporazum koji se tiče djeteta nije u djetetovom interesu.Novost: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog Zakona FBiH - muškarcu u FBiH više nije uskraćena mogućnost razvoda braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši tri godine života.

(ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
User avatar
By antonio
#1290
Za nekog mozda novost za nekoga mozda i nije ali neka se i ovdje nadje:

Novost: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog Zakona FBiH - muškarcu u FBiH više nije uskraćena mogućnost razvoda braka za vrijeme trudnoće žene ili dok njihovo dijete ne navrši tri godine života.

Zakon se može preuzeti OVDJE.

(ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 (23.4.2014.))
User avatar
By Mirza88
#1294
Upravo tako, muskarac se nije mogao razvesti, a zena se jeste mogla razvesti.

Diskriminacija je ukinuta
User avatar
By Emir
#1304
to je bilo u 2015 godini, na toj stranici imas najbolju mogucu sudsku praksu Bosne i Hercegovine o razvodu braka, jako jako jako korisno.

Evo direktan link, to je jedini sajt u BiH gdje se moze naci ovako koristan materijal o razvodu braka u BiH, svaka im cast, samo klikni i otvorit ce ti se: SUDSKA PRAKSA o razvodu braka u BIH

Evo ovo je meni isto jako zanimljivo za nas pravnike koji npr nemamo doticaj sa sudom pa nikad u zivotu ranije nismo vidjeli presudu o razvodu braka:

PRESUDA O RAZVODU BRAKA U BIH
User avatar
By sejo
#1306
Zanima me da li se mogu razvesti u Bosni od svoje supruge koji sada zivi u Njemackoj i ne misli se vracati u Bosnu? Kako da to uradim ?? ?? ? Pomozitee-

Ja sam sada u Austriji
User avatar
By Sveta
#1310
sejo wrote:Zanima me da li se mogu razvesti u Bosni od svoje supruge koji sada zivi u Njemackoj i ne misli se vracati u Bosnu? Kako da to uradim ?? ?? ? Pomozitee-

Ja sam sada u Austriji?
Jedan od razloga za razvod braka u BiH je i odvojenost, što je znak nepostojanja zajednice, odnosno zajedničkog života!

Vi angazujte advokata a on ce za vas u obrazloženju tužbe navedite da ste zanemareni da je brak faktički prestao jer niste u zajednici... Bitnu ulogu igra i protek vremena, koji se tiče vaše razdvojenosti u braku.

A zašto ne pokušate sporazumni razvod, dosta je jednostavnija procedura!

I da, ukoliko nemate zajedničke maloletne djece, organ starateljstva nema nikakvu ulogu i takvi postupci relativno kratko traju.
User avatar
By JohnLaw
#1315
sejo wrote:Zanima me da li se mogu razvesti u Bosni od svoje supruge koji sada zivi u Njemackoj i ne misli se vracati u Bosnu? Kako da to uradim ?? ?? ? Pomozitee-

Ja sam sada u Austriji?
Pretpostavljam da ste se vjencali u BiH ?
User avatar
By pravnik
#1323
Legalni wrote:Pa da ako ste se vjencali u BiH u BIH se mozete i razvesti

Tacno tako, odnosno:


Tužbu za razvod braka mogu podnijeti oba bračna partnera ukoliko su njihovi odnosi „teško i trajno poremečeni“. Za odlučivanje po tužbi za razvod braka nadležan je Općinski sud u mjestu zaključenja braka u Bosni i Hercegovini ili sud na čijem su području bračni partneri imali posljednje zajedničko prebivalište.
U slučaju da jedan partner ima državljanstvo druge države ili prebivalište u drugoj državi, ta problematika je riješena Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima («Sl.listSFRJ», BR.43/082 I 72/82 )

Član 35.
Za razvod braka mjerodavno je pravo države čiji su državljani oba bračna druga u
vrijeme podnošenja tužbe.
Ako su bračni drugovi državljani različitih država u vrijeme podnošenja tužbe, za razvod braka mjerodavna su kumulativno prava obje države čiji su oni državljani.
Ako se brak ne bi mogao razvesti po pravu određenom u stavu 2. ovog člana, za razvod braka mjerodavno je pravo Bosne i Hercegovine, ako je jedan od bračnih drugova imao u vrijeme podnošenja tužbe prebivalište u Bosni i Hercegovini.
Ako je jedan od bračnih drugova državljanin Bosne i Hercegovine koji nema prebivalište u Bosni i Hercegovini. Brak se ne bi mogao razvesti po pravu određenom u stavu 2. ovog člana, za razvod braka mjerodavno je Bosne i Hercegovine.

Član 36.
Za lične i zakonske imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo države
čiji su oni državljani.
Ako su bračni drugovi državljani različitih država, mjerodavno je pravo države u kojoj imaju prebivalište.
Ako bračni drugovi nemaju ni zajedničko državljanstvo ni prebivalište u istoj državi, mjerodavno je pravo države u kojoj su imali posljednje zajedničko prebivalište.
Ako se mjerodavno pravo ne može odrediti prema st. 1. do 3. ovog člana, mjerodavno je pravo Bosne i Hercegovine.

Član 37.
Za ugovorne imovinske odnose bračnih drugova mjerodavno je pravo koje je u vrijeme zaključenja ugovora bilo mjerodavno za lične i zakonske imovinske odnose.
Ako pravo određeno u stavu 1. ovog člana predviđa da bračni drugovi mogu izabrati pravo koje je mjerodavno za bračno-imovinski ugovor, mjerodavno je pravo koje su oni izabrali.

Član 38.
Ako je brak nevažeći ili je prestao za lične i zakonske imovinske odnose, mjerodavno je pravo određeno u članu 36. ovog zakona.
U slučajevima navedenim u članu 36. ovog zakona za ugovorne imovinske odnose
bračnih drugova mjerodavno je pravo određeno u članu 37. ovog zakona.

Član 61.
Nadležnost suda Bosne i Hercegovine postoji u sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka ili razvoda braka (bračni sporovi) i kad tuženi nema prebivalište u Bosni i Hercegovini:

1) ako su oba bračna druga državljani Bosne i Hercegovine, bez obzira na to gdje imaju prebivalište, ili
2) ako je tužilac državljanin Bosne i Hercegovine i ima
prebivalište u BiH, ili
3) ako su bračni drugovi imali svoje posljednje prebivalište u Bosni i Hercegovini, a tužilac u vrijeme podnošenja tužbe ima prebivalište ili boravište u Bosni i Hercegovini.
Ako je tuženi bračni drug državljanin Bosne i Hercegovine i ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, nadležnost suda Bosne i Hercegovine je isključiva.

Član 62.
Nadležnost suda Bosne i Hercegovine iz člana 61. ovog zakona postoji i kad su bračni drugovi strani državljani koji su imali posljednje zajedničko prebivalište u Bosni i Hercegovini ili kad tužilac ima prebivalište u Bosni i Hercegovini ali samo ako u tim slučajevima tuženi pristaje da sudi sud Bosne i Hercegovine i ako je po propisima države čiji su državljani bračni drugovi dopuštena ta nadležnost.
User avatar
By pravnik
#1327
Zanimljivo koga zanima kako je u Europskoj uniji...

Razvod i zakonska rastava braka

Nacionalnim se zakonima u zemljama EU-a utvrđuju razlozi zbog kojih možete podnijeti zahtjev za razvod ili zakonsku rastavu, kao i postupci koji se provode. Propisi se uvelike razlikuju među zemljama EU-a.
Međutim, niz propisa Europske unije primjenjuje se u slučajevima kada je riječ o dvije ili više država Europske unije, primjerice jer vi i vaš bračni partner živite u različitim državama ili imate različita državljanstva. Tim se propisima određuje koji je sud nadležan i koje se pravo primjenjuje.

Gdje možete podnijeti zahtjev za razvod ili rastavu?
Razvod ili zakonsku rastavu možete zatražiti zajedno s partnerom zajedničkim zahtjevom ili to može učiniti jedan bračni drug samostalno.
Svoj zahtjev možete podnijeti sudu zemlje:
• u kojoj živite vi i vaš bračni drug
• u kojoj ste posljednji put živjeli zajedno – ako jedno od vas dvoje još uvijek tamo živi
• u kojoj jedno od vas živi – ako ste podnijeli zajednički zahtjev
• u kojoj živi vaš bračni drug
• u kojoj živite vi ako:
o ste tamo živjeli najmanje šest mjeseci neposredno prije podnošenja zahtjeva i
o ako imate državljanstvo te države.

Ako nemate državljanstvo, zahtjev možete podnijeti samo ako ste tamo živjeli najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva.

• čiji ste državljani vi i vaš bračni drug.
Sud koji je nadležan za odlučivanje o vašem razvodu prvi je sud kojem je zahtjev podnesen (ako ispunjuje prethodno navedene uvjete).
Sud koji je nadležan za pretvaranje zakonske rastave u razvod onaj je sud u zemlji EU-a koji je donio presudu o zakonskoj rastavi (ako je to u skladu s propisima te države).
Sud koji je nadležan za presudu o razvodu može odlučivati i o pitanjima roditeljske odgovornosti ako dijete živi u toj zemlji.
Koje se zakoni primjenjuju na vaš razvod i rastavu?

Jesu li u predmet uključene dvije zemlje EU-a ili više njih, primjerice jer vi i vaš bračni drug imate različita državljanstva ili živite u zemlji EU-a koja vam nije matična?

Pravo kojim se uređuje vaš razvod ne mora biti pravo one zemlje u kojoj ste podnijeli zahtjev.

Šesnaest zemalja EU-a donijelo je zajednički skup pravila kojima se utvrđuje koje se pravo primjenjuje na prekogranične razvode. Te su zemlje: Austrija, Belgija, Bugarska, Francuska, Grčka, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska.
Ako ste u bilo kojoj od tih šesnaest zemalja, s bračnim se drugom možete dogovoriti o primjeni prava o razvodu:
• zemlje u kojoj živite vi i vaš bračni drug
• zemlje u kojoj ste posljednji put živjeli zajedno – ako jedno od vas dvoje još uvijek tamo živi
• zemlje čije državljanstvo ima jedno od vas dvoje
• zemlje u kojoj ste podnijeli zahtjev za razvod.

Ako se ne možete dogovoriti, sudovi u tih šesnaest zemalja primijenit će pravo:
• zemlje u kojoj živite vi i vaš bračni drug
• ako prethodno nije slučaj, zemlje u kojoj ste posljednji put živjeli zajedno – pod uvjetom da ste još uvijek živjeli zajedno godinu dana prije pokretanja sudskog postupka
• ako prethodno nije slučaj, zemlje čiji ste oboje državljani
• ako prethodno nije slučaj, zemlje u kojoj ste podnijeli zahtjev za razvod.

Ako podnosite zahtjev za razvod u drugoj zemlji EU-a, savjetujte se sa specijaliziranim odvjetnikom kako biste provjerili koje se pravo primjenjuje na vaš predmet i koje će biti posljedice.

Priznavanje razvoda i zakonskih rastava u inostranstvu
Razvodi ili zakonske rastave odobreni u jednoj zemlji EU-a priznaju se automatski u drugim zemljama EU-a: ne treba se provoditi nikakav dodatni postupak.
Iznimka – Danska
Propisi EU-a o razvodu i zakonskoj rastavi, primjerice o nadležnosti sudova i priznavanju, ne odnose se na Dansku.
#2975
Pozdrav! Meni je potrebno usmjerenje u vezi mog slucaja buduci da sam ja vjencana za drzavljanina Amerike. Slucaj je sljedeci: ja sam se udala u Ameriku (Michigen) preko K1 vize zarucnicke krajem augusta. Medjutim, moj muz se jako cudno ponasao i vise sam bila u braku sama sa sobom vec s njim i to se raspalo jako brzo u decembru. Bila sam u AOS proceduri (za promjenu sa viznog statusa na boravisnu i radnu dozvolu), ali sam se u decembru vratila u Bosnu i prekinula taj imigracioni proces (time dobila automatsku zabranu za ponovni ulazak). Vracati se ne zelim, ali se zelim razvesti. Nemamo djece i nemamo zajedicke imovine, niti ja zelim ista od njega osim razvoda. Da li me neko moze uputiti u nekom smjeru i predloziti nekog advokata? Da li se mogu razvesti od psihopate ako mi ne potpise razvod, (jer je rekao da nece)?!??
User avatar
By Legalni
#2978
Niste naveli najbitnije - gdje ste se vjencali ?

Sve ovo oko viza sto ste pisali nije bitno za postupak razvoda.
By Pravda
#3680
filip wrote: Thu Dec 19, 2019 4:21 pm koje je cijena angazovanja advokata u brakorazvodnim procesima u FBiH?
što se tiče same brakorazvodne parnice, trošak sastava tužbe, odnosno odgovora na tužbu, svaki izlazak advokata na ročište košta 360 KM ( pripremno ročište i glavna rasprava) ,a što se tiče podjele imovine, sve ono što su supružnici stekli za vrijeme zajedničkog života se dijeli, podjela imovine košta 200 KM+PDV po svakom izlasku na sudsku parnicu,kao i taksa Sudu, koja zavisi od visine imovine koja se dijeli osobama koje se razvode
User avatar
By Lega
#3683
Kolega je dobro napisao za troskove razvoda.

Sto se tice troskova advokata u predmetima podjele imovine, tu treba navesti da to zavisi spram vrijednosti same imovine. Npr ako je imovina vece vrijednosti od 50.000,00 KM; tada je svaka radnja advokata 917,00 KM + PDV (član 12 i član 13 adv. tarife advokatska-tarifa-fbih-t551.html )
Uzurpacija zemljista

Dobro, to znam..interesuje me da li ima neko od pr[…]

Radna povreda

Pitanje za one koji znaju: u saobracajnoj nesreci […]

Moze ako presuda nije zastarila (rok zastare 10 go[…]

Upit

Postovani, vratila sam se s porodiljnog na radno […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja