BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By gi joe
#2591
Koje sve osobe, osim policije, mogu vršiti posebne istražne radnje, kao što su tajno snimanje osoba i prostorija?
Ukoliko obično fizičko lice, obični građanin snimi izvršitelja krivičnog djela in flagranti, bez znanja suda ili policije a i sam je izvršio neko krivično djelo poput uhođenja ili proganjanja izvršitelja bez njegovog znanja, da li se takav dokaz može uzeti u razmatranje suda pri donošenju presude?

Da li bi neko mogao fotografirati drugu osobu na javnim mjestima bez njenog znanja i te fotografije prezentirati kao dokaz u sudskom postupku, da li bi sud mogao zasnivati svoju odluku na takvim dokazima?
By hfaruk10
#3048
Ne postoji ujednačena praksa u pogledu korištenja video snimaka/fotografija u postupku na sudu.

Nadalje, zakonom o zabrani korištenja ličnih podataka zabranjeno je snimati/slikati druga lica bez njegovog odobrenja. Dakle postoji postupak. Naravno postoje određeni izuzeci kao npr: javni interes kada nadjača pravo te osobe da ne bude snimana ili nadzorne kamere postavljene u ulicama koje snimaju javni prostor.

I najzad, neovlašteno snimanje predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu fbih.

Dakle, niko vam ne moze garantovati da će sud prihvatiti određeni snimak ma šta na tom snimku bilo snimljeno. Zavisi od suda do suda. U svakom slučaju takvi dokazi moraju biti obrađeni od strane tužilaštva koje opet dobija dozvolu od suda da izuzme snimak na kojem je zabilježeno krivično djelo.
By hfaruk10
#3049
Ne postoji ujednačena praksa u pogledu korištenja video snimaka/fotografija u postupku na sudu.

Nadalje, zakonom o zabrani korištenja ličnih podataka zabranjeno je snimati/slikati druga lica bez njegovog odobrenja. Dakle postoji postupak. Naravno postoje određeni izuzeci kao npr: javni interes kada nadjača pravo te osobe da ne bude snimana ili nadzorne kamere postavljene u ulicama koje snimaju javni prostor.

I najzad, neovlašteno snimanje predstavlja krivično djelo prema krivičnom zakonu fbih.

Dakle, niko vam ne moze garantovati da će sud prihvatiti određeni snimak ma šta na tom snimku bilo snimljeno. Zavisi od suda do suda. U svakom slučaju takvi dokazi moraju biti obrađeni od strane tužilaštva koje opet dobija dozvolu od suda da izuzme snimak na kojem je zabilježeno krivično djelo.

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]