BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1196
Osnivanje privrednog društva

Postupak registracije d.o.o. za Federaciju BiH

Osnivački akt
Otvaranje prelaznog računa u banci
Poresko uvjerenje
Izjave
Izjava o neposjedovanju drugog privrednog subjekta i Izjava o prihvatanju dužnosti direktora)
Obrasci za registraciju privrednog društva
Dobijanje Sudskog rješenja o registraciji preduzeća
Dobijanje rješenja tržišne inspekcije
Dodjeljivanje statističkog broja
Dobijanje poreskog identifikacionog broja
Otvaranje stalnog računa u banci
Dodjeljivanje PDV i carinskog broja
PIO brojDonošenje akta o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću i statuta.
Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, donosi se u slučaju da je osnivač jedno fizičko ili pravno lice. Ugovor o osnivanju d.o.o. zaključuje se kada društvo osnivaju dva ili više fizičkih ili pravnih lica.Potrebno je otvoriti račun u nekoj od poslovnih banaka i položiti osnivački ulog ( 2000 KM).Poresko uvjerenje je neophodno kako bi se nadležni organ uvjerio da vi niste nesavjestan privrednik, te da nemate drugih poslovnih aktivnosti u kojima niste izmirili poreske obaveze. Poresko uvjerenje izdaje Poreska uprava vaše općine. 10-20 KMUz dokumente koji su navedeni u koracima 1-4, potrebno su vam i dvije izjave – kao osnivaču da na području Federacije BiH/Republike Srpske, nemate drugi privredni subjekt, te kao direktoru (izjavu potpisuje direktor društva) Izjava o prihvatanju dužnosti.Sudski obrasci za registraciju privrednog društva (preduzeća) zajedno sa osnivačkim aktom, predstavljaju osnov za Sudsku registraciju vašeg preduzeća, tj. upis u Sudski registar kantonalnog suda..Pečat možete izraditi kod ovlaštenih pečatorezaca . Naknada za izradu pečata se kreće od 20-50 KM.Odobrenje za rad dobijate u nadležnom Odjelu tržišne inspekcije, nakon što popunite obrazac, predate kopiju Sudskog rješenja i izvršite uplatu takse. Nakon predaje zahtjeva, inspektori izlaze na lice mjesta i sačinjavaju zapisnik, koji koristite za dalje korake u registraciji. Sve što vam je potrebno za ovo odobrenje možete dobiti u Tržnoj inspekciji – zahtjev, uplatnice i žiro račune na koje trebate uplatiti 100 KM + 50 KM (ukupno 150 KM).Dodjeljivanje statističkog broja

Nakon dobijanja Sudskog rješenja o registraciji preduzeća, potrebno je i da se vaše preduzeće registruje u Registar preduzeća kod Statističkog zavoda Federacije BiH.

Za dobijanje Rješenja o dodjeli statističkog broja potrebno je da predate sljedeće dokumente:

Zatjev za dodjeljivanje statističkog broja (dobijate ga u statističkom uredu – cijena 2- 3 KM)
ovjerena kopija Sudskog rješenja o registraciji preduzeća
uplata na 100 KMDobijanje poreskog identifikacionog broja

Sa ovjerenom kopijom Sudskog rješenja i Dozvolom za rad Tržišne inspekcije, predajete

Zahtjev za dodjelu poreskog identifikacionog broja u Poresku upravu.Otvaranje stalnog računa u banci

Otvaranje stalnog računa u banci, ukoliko ste postupili po preporukama navedenim u Koraku 3, predstavlja samo formalnost, i za istu nisu potrebni dodatni dokumenti i uplate.

Banci predajete:

kopiju Sudskog rješenja o registraciji
kopiju Rješenja o dodjeljivanju statističkog broja
kopiju Rješenja o dodjeljivanju poreskog broja
popunjen bankovni obrazac za ovlaštena lica koja mogu raspolagati računom – dobijate ga u banci (prethodno se to nazivalo “Karton ovlaštenih potpisnika”).

Vaš račun je operativan odmah, te možete raspolagati sa sredstvima na računu, uključujući i sredstva koja ste uplatili kao osnivački kapital.a)Registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost

Prijava obveznika PDV-a, vrši se kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Obavezi prijavljivljnja podliježu sva lica čiji oporezivi promet dobrima ili uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći prag od 50.000,00 KM.

Za registraciju obveznika PDV-a, potrebno je dostaviti:

zahtjev za registraciju PDV obveznika,
rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija),
potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa,
druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji obveznika PDV-a.

b) Upis u registar carinskih obveznika

Prijava za upis u registar carinskih obveznika, vrši se kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

pismeni zahtjev,
rješenje suda sa obrascima 1−4 (ovjerena kopija). Preduzeće mora biti registrovano za obavljanje spoljnotrgovinske djelatnosti,
potvrda o registraciji poreskog obveznika od Poreske uprave RS (ovjerena kopija),
karton deponovanih potpisa ovjeren od strane poslovne banke kod koje je račun otvoren,
uplatnice na ukupan iznos od 15,00 KM na ime troškova upisa.Prijava preduzeća i zaposlenih Fondu penzijsko invalidskog osiguranja FBiH

Prilikom prijave potrebno je Fondu dostaviti:

obrazac (obrazac se dobija u Fondu),
rješenje suda sa obrascima (ovjerena kopija),
akt o osnivanju preduzeća,
akt Republičkog zavoda za statistiku (ovjerena kopija)

(Ovaj interesantan prilog preuzeli smo s web portala https://advokat-prnjavorac.com )
User avatar
By Penelopa
#1861
Dobar dan,

Ako može odgovor!

Ako je doo registrovano za obavljanje djelatnosti Iznajmljivanja vlastitih nekretnina ili nekretnina uzetih u zakup (lizing),

a trenutno ima samo dva uposlena, koje od sljedećih normativnih akata je obavezno da ima:

1 PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU
2 PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA
3 PRAVILNIK O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
4 PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU
5 PRAVILNIK / PRAVILA O UVJETIMA I NAČINU FORMIRANJA CIJENA
6 PRAVILNIK O RADU
7 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA
8 PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU
9 PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA
10 OPĆI USLOVI POSLOVANJA


Unaprijed hvala na pomoći!
lp
User avatar
By pravnik
#1865
Najbolje da se obratite notaru koji je obradio vas statut i sve ostalo....

Tesko je ovako reci jer ne znam ni je li FBiH, RS, Brcko Distrikt, a ni eventualni kanton

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]