BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#1308
Zanima me da li je poslodavac dužan izraditi odluku o upućivanju na službeni put van zemlje i dati putni nalog nekome ko nije spoljni saradnik ustanove niti je u radnom odnosu u ustanovi, nego je samo saradnik na projektu i za potrebe projekta treba izvršiti istraživanje? Kažu mi da je po novom zakonu o porezu na dohodak obavezno im uraditi odluku i putni nalog jer radi za potrebe ustanove.
Planirala sam svakako mu dati ugovor o autorskom honoraru, ali odluka je sporna.

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja