BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By pupavac
#2103
Poštovani,
da li firma može obavezati radnika bez njegove saglasnoti da mu dio toplog obroka (3 KM) bude isplaćen u vidu bona koji može koristiti samo u društvenoj ishrani, a dio (5 KM) u novcu? Interesuje me jer ne želim da koristim društvenu ishranu, želim da jedem šta hoću, ali sam obavezan 3 km potrošiti u društvenoj ishrani.
Na jednom portalu sam našao dio teksta, pa me zanima ima li u našem zakonu nešto ovako:
"...Pošto se zarada isplaćuje samo u novcu, stoga i naknada za topli obrok mora biti isplaćena u novcu. Znači da poslodavci koji organizuju ishranu u sopstvenim restoranima ili kod drugog ugostiteljskog preduzeća, od neto zarade zaposlenog vrše obustavu za vrednost obroka koju su zaposleni koristili preko restorana, ali pre toga moraju pribaviti pismenu saglasnost zaposlenog da će na ovaj način koristiti pravo na topli obrok...." Interesantan je dio o "pismenoj saglasnosti"!
Hvala unaprijed na trudu.
LP
User avatar
By pravnik
#2106
Postovani,

Niste naveli niti jedan detalj, kao ni to koji je entitet u BIH, kakav je ugovor o radu i pravilnik o radu, da li ste sta potpisali u vezi sa toplim obrokom.

ALi nacelno poslodavac ne moze natjerati radnika na topli obrok kako ste vi naveli.

Srdaacno,
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja